หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
ไอที
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
ความงาม
ศิลปะ

 








แหล่งท่องเที่ยว
งานพืชสวนโลก จ.เชียงใหม

ดูภาพ คลิก
   
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลสำหรับวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทสฝรั่งเศส
www.ambafrance-th.org/th
ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทสฝรั่งเศส www.franceguide.com
ข้อมูลท่องเที่ยวที่ไหนในปารีส www.parisinfo.com
ข้อมูลสำหรับตั๋ว Paris Vistor Pass หรือ เมโร www.ratp.fr
เช็คราคาบัตรโดยสารรถไฟยุโรป www.raileurope.fr
เช็คตารางรถไฟเพื่อวางแผนเดินทาง www.rail.ch
   
ประเทศอังกฤษ
ข้อมูลวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
ข้อมูลเช็คตารางรถไฟในอังกฤษ www.nationalrail.co.uk
ข้อมูลวางแผนท่องเที่ยวในอังกฤษ www.visitlondon.com