2. คัทลียา                  : Cattleya

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Cattleya hybrids. 

    วงค์                      : ORCHIDACEAE

    ชื่ออื่น                    : ราชินีกล้วยไม้  

 

        สกุลคัทลียากล้วยไม้กลุ่มนี้มีกำเนิดอยู่ทางแถบร้องของทางทวีปอเมริกาในวงศ์กล้วยไม้ด้วยกันถือว่า

เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด ลักษณะทั่วไปมีรูปร่างต่างกัน อาจยาวแต่เล็ก มีใบติดอยู่หลาย

ใบหรือสั้นแต่อ้วน มีใบติดอยู่เพียง1-2ใบเฉพาะที่ส่วนปลายลำลูกกล้วยไม้เท่านั้นโคนลำจะมีกาบบางๆหุ้มอยู่เห็น

ได้ชัดเจนในลำใหญ่ที่กำลับเจริญ ใบส่วนมากแบน แต่บางชนิดมีใบกลม รูปร่างทรงกระบอกใบอาจมีหรือไม่มีกาบ

ดอกออกเป็นที่ยอดทั้งที่เป็นดอกเดี่ยวหรือออกดอกเป็นช่อกลีบดอกชั้นในจะกว้างกว่ากลีบดอกชั้นนอกปากจะมีขนาด

ใหญ่กว่ากลีบดอกอื่นทั้งหมด มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางทวีปอเมริกา และไม่พบในป่าของทวีปเอเชียเลยก็ตาม แต่สามารถ

ปลูกเลี้ยงคัทลียาในประเทศไทยให้เจริญงอกงามได้ดีพอสมควรส่วนการออกดอกนั้น ท้องถิ่นที่มีฤดูกาลเด่นชัด

คัทลียาจะให้ดอกดกกว่าท้องถิ่นที่ฤดูกาลไม่เด่นชัดชัดเหตุนี้การปลูกเลี้ยงคัทลียาในภาคเหนือและภาคอีสานจึงมัก

จะให้ดอกมากกว่าภาคกลาง การปลูกคัทลียาในประเทศไทยนิยมปลุกในกระถางดินเผาอัดออสมันดา แล้วเกี่ยวลวด

แขวนราว ตาอาจใช้เครื่องปลูกอย่างอื่นก็ได้ เช่น อิฐทุบ กระถางแตก ถ่าน

 

                                    

 

 

 <<<ย้อนกลับ

หน้าแรก / กล้วยไม้ / ผู้จัดทำ / อัลบั้มรูป / Next  
adirek.com