3. แวนด้า                  : Vanda                                           

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Vanda Teres.                                    

    วงค์                      : ORCHIDACEAE                           

    ชื่ออื่น                    : ฟ้ามุ้ย เอื้องโมกข์   

 

        สกุลแวนด้า กล้วยไม้สกุลแวนด้ามีช่อดอกตั้งหรือค่อนข้างต้น ดอกค่อนข้างใหญ่และมักบานทน

กลีบชั้นนอกชั้นในมีขนาดไล่เลี่ยกัน แผ่นกลีบดอกโตแต่โคนกลีบดอกคอดสั้นๆ กระจายพันธุ์อยู่ใน

ทวีปเอเชีย ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย อินโดเชียจนฟิลิปปินส์ สกุลแวนด้าถือว่าเป็นต้นแบบ

ของกล้วยที่มีการเจริญ เติบโตไปทางยอดหรือไม่แต่กอ

 

      

                 

 

 

 <<<ย้อนกลับ

หน้าแรก / กล้วยไม้ / ผู้จัดทำ / อัลบั้มรูป Next  
adirek.com