รองเท้านารี

1. แพฟิโอเพดิลั่ม        : Paphiopedilum Slipper orchid

    ชื่อวิทยาศาสตร์       : Paphiopedilum sp.              

    วงค์                   : ORCHIDACEAE

    ชื่ออื่น                 : รองเท้านารี

 

         สกุลรองเท้านารี กล้วยไม้รองเท้านารีมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น รองเท้านาง รองเท้าแตะนารี รองเท้านารี

ซึ่งหมายถึงรองเท้าของสตรี เหตุที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากกลีบดอก กลีบที่เรียกว่ากระเป๋า มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้ากล้วยไม้

สกุลนี้แต่ละชนิดรองเท้าหรือปากนี้มีรูปร่างและสีสันผิดแผกแตกต่างกัน และนับเป็นจุดสะดุดตาส่วนหนึ่งของดอก

         รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอรากจะออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักจะทอดไปทางด้านราบมากกว่า

หยั่งลึกลงไปดอกมักจะออกที่ยอดมีทั้งชนิดที่ออกเป็นดอกเดี่ยวๆและออดเป็นช่อกลีบดกอกชั้นนอกกลีบดอกบนมักจะ

ใหญ่สะดุดตากลีบชั้นนอกคู่ล่างจะเชื่อมติดและอาจมีขนาดเล็กจนส่วนปากบังมิดหรือเกือบมิดกลีบคู่ในกางออกไป

ทั้ง2ข้างของดอกแต่ถ้ากลีบคู่นี้ยาวอาจห้อยตกลงมาก็ได้กล้วยไม้รองเท้านารีจะเป็นพวกขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือ

ซอกหินที่มีต้นไม้ใบหญ้าเน่าตายทับถมกันอยู่ แต่บางชนิดเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม

 

        

 

 

 <<<ย้อนกลับ

หน้าแรก / กล้วยไม้ / ผู้จัดทำ / อัลบั้มรูป  /  Next  
adirek.com