5. ดอไรทิส                 : Doritis                                           

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Doritis pulcherrima                          

    วงค์                      : ORCHIDACEAE                             

    ชื่ออื่น                    : กล้วยไม้ม้าวิ่ง แดงอุบล     

        สกุลม้าวิ่ง สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือแอ่งหินที่มีอินทรียวัตถุทับถมกันหนาๆ ใบแทน

สีเขียวหรืออมม่วง ช่อดอกตั้ง ก้านส่งช่อยาวประมาณ 1 - 2 ฟุต ดอกมีสีแดงอมม่วง โดยมีตั้งแต่สีซีดๆ ไปจน

ถึงสีเข้มลักษณะการบานของดอกจะบานทยอยกันขั้นไป คือ ก้านช่อยืดยาวออกดอกไปเรื่อยๆดอกบนบานไป

ดอกล่างก็ค่อยๆโรงไป แต่มีดอกติดช่อมาก พบกระจายพันธุ์อยู่ใน พม่า ไทย อินโดนิเชีย และสุมาตรา

 

                                       

 

                                       

 

 

 <<<ย้อนกลับ

หน้าแรก / กล้วยไม้ / ผู้จัดทำ / อัลบั้มรูป  Next  
adirek.com