กล้วยไม ้

กล้วยไม้เป็นพืชที่มีผู้นิยมปลูกกันทั่วโลก ทั้งนี้เพราะกล้วยไม้มีหลากสีหลากสัน ที่พบตามธรรมชาติมีประมาณ 25000 ชนิดมีทั้งขนาดเล็ก ดอกเท่าหัวเข็มหมุด จนถึงต้นขนาดใหญ่เท่าต้นอ้อย ต้นมีการเจริญเติบโตเป็นกอเกาะบนคบไม้ หรือก้อนหินหรือเจริญเติบโตต้นเดียวบนคบไม้โดยมีรากอากาศยืดเกาะกิ่งไม้บางชนิดเป็นกล้วยไม้ดิน

แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกมี 2 แห่งที่ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ลาตินอเมริกา กับเอเชียและแปซิฟิค

สกุลกล้วยไม้ที่ปลูกเป็นไม้มงคล

               

                       ดูข้อมูล                  

1. แพฟิโอเพดิลั่ม        : Paphiopedilum Slipper orchid            

    ชื่อวิทยาศาสตร์       : Paphiopedilum sp.    

    วงค์                    : ORCHIDACEAE                        

    ชื่ออื่น                  : รองเท้านารี               

                             

        

                      ดูข้อมูล

2. คัทลียา                   : Cattleya

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Cattleya hybrids. 

    วงค์                      : ORCHIDACEAE

    ชื่ออื่น                    : ราชินีกล้วยไม้  

 

               

                      ดูข้อมูล

3. แวนด้า                  : Vanda                                           

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Vanda Teres.                                    

    วงค์                      : ORCHIDACEAE                           

    ชื่ออื่น                    : ฟ้ามุ้ย เอื้องโมกข์                               

 

        

                      ดูข้อมูล

 4. รินคอสไตลิส             : Rhynchostylis

     ชื่อวิทยาศาสตร์          : Rhynchostylis sp.

     วงค์                       : ORCHIDACEAE

     ชื่ออื่น                   : ช้างกระ ช้างเผือก
     

 

         

                        ดูข้อมูล                    

5. ดอไรทิส                 : Doritis                                          

    ชื่อวิทยาศาสตร์         : Doritis pulcherrima                          

    วงค์                      : ORCHIDACEAE                             

    ชื่ออื่น                    : กล้วยไม้ม้าวิ่ง แดงอุบล     

                     

           

                       ดูข้อมูล

6. ไตรโคกล๊อตติส          : Trichoglottis

    ชื่อวิทยาศาสตร์          : Trichoglottis fuscearta

    วงค์                       : ORCHIDACEAE

    ชื่ออื่น                     : เสือโคร่ง

 

           

                        ดูข้อมูล

7 เด็นโดรเบี้ยม             : Dendrobium

   ชื่อวิทยาศาสตร์           : Dendrobium.

   วงค์                        : ORCHIDACEAE

   ชื่ออื่น                      : หวาย

 

 

 

หน้าแรกNext   / กล้วยไม้ / ผู้จัดทำ / อัลบั้มรูป   adirek.com