ชื่อสามัญ lvy-Arum หรือ Devil-lvy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus sp.

ลักษณะทั่วไป
         
 พลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กในเขตร้อน มีลักษณะของใบสีเหลืองต่างสลับสีเขียวอ่อน ใช้สำหรับปลูกประดับให้เลื้อยขึ้นไปในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยขึ้นตามฝาผนังเมื่อปลูกลงดินจะมีใบใหญ่กว่าปลูกในกระถาง ลักษณะต้นทั่วๆไปคล้ายพวก lvy คือเป็นไม้เถาพวกใบเท่านั้น ดอกไม่สวยงามเหมือนดอนพวก Arum มีกาบดอก (Spathes ) สีเขียวอ่อนห่อหุ้มเดือยของดอกอีกทีหนึ่งใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวลการดูแลรักษา
แสง
              ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย
อุณหภูมิ      ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส
ความชื้น     ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้
น้ำ                 ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจาก
                      ผิวหน้าของดินในกระถาง
ดินปลูก         ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน
ปุ๋ย                 ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง
กระถาง        ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได

การขยายพันธุ์
ก็โดยการตัดต้นหรือตัดยอดมาปักชำ ส่วนการปลูกก็โดยปลูกลงในกระถาง ตั้งประดับที่มีหลักยึด หรือจะปลูกในกระถางแขวน หรือจะปลูกลงในกระถางทรงแคบ หรือปลูกในขวดใส่ปลูกเลี้ยงก็ได้


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com