ชื่อสามัญ Deladium
ชื่อวิทยาศาสตร์       Caladium bicolor vent.

ลักษณะทั่วไป
บอลสีหรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า บอนฝรั่ง จัดเป็นไม้ประเภทล้มลุกมีหัวสะสมออาหารอยู่ใต้ดิน หัวมีลักษณะคล้ายมันฝรั่ง ผิวภายนอกคล้ายเผือกหรือมัน เนื้อในละเอียดขาวนวลหรือขาวอมเหลืองอ่อน (ใช้ขยายพันธ์จากตาหรือเขี้ยวที่แตกงอกออกจากหัว) มีรากเป็นเส้นฝอยเล็กๆ แทงออกมาระหว่างหัวกับรอยต่อของลำต้น ซึ่งลำต้นของบอนสีสั้นมากคือ อยู่บริเวณเหนือหัวขึ้นไประหว่างหัวกับกาบ หากใบแก่ร่วงหลุดไปจึงจะเห็นลำต้น ส่วนที่ต่อจากหัวและลำต้นขึ้นไปเป็นกาบ มีลักษณะไม่กลม แต่แบนคล้ายของต้นกล้วย ต่อจากกาบขึ้นไปจรดคอใบก็เป็นก้านใบ มีบางพันธ์ที่บางก้านจะมีสีเดียวกันตลอดแต่บางก้านมีจุด หรือเส้นสั้น หรือเส้นสั้น หรือยาว เรียกว่า เสี้ยน ซึ่งต่างกับก้าน หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือทาง หรือเสี้ยน สำหรับใบก็มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ใบมน ใบแหลม ใบยาว ใบกลม แต่บางแห่งเรียกต่างกันคือ ใบโพธิ์ ใบไผ่ ใบไทย ใบพลู ใบบอน และใบหอกประเภทบอนสี

สามารถแบ่งตามรูปแบบของใบเป็น 4 ลักษณะคือ
1.บอนใบไทย(thai-Native Leaf Caladium)รูปร่างใบคล้ายหัวใจก้านใบอยู่กึ่งกลางใบ    ปลายใบแหลมหรืออาจมนบ้าง และมีหูใบฉีกไม่ถึงสะดือ
2.บอนใบยาว(Long-Leaf Caladium)รูปใบเรียวหรือป้อมปลายใบเรียวแหลม    ก้านใบอยู่ตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดี และมีหูใบฉีกถึงสะดือ (ก้านใบ)
3.บอนใบกลม(Round-Leaf Caladium)รูปร่างใบค่อนข้างกลมหรือรีปลายใบมนสม่ำเสมอ    ก้านใบส่วนใหญ่จะอยู่กึ่งกลางใบพอดี
4.บอนใบกาบ(Sheath-Leaf Caladium)รูปร่างของก้านใบจะแผ่แบนตั้งแต่โคนใบถึงคอใบ ลักษณะคล้ายใบผักกาด

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบอนสีไว้ประจำบ้านช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุขเพราะบอนสีเป็นพรรณไม้เก่าแก่ที่ปลูกไว้คู่บ้านคู่เมืองมานานแล้ว ซึ่งนิยมปลูกในพระราชวังของขุนนางข้าราชการในสมัยโบราณดังนั้นคนไทยจึงนำมาปลูกไว้ประจำบ้านด้วย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย นอกจากนี้ชุดพันธุ์ของบอนสี ยังเป็นไม้มงคลนามอีกด้วย เช่น ชุดเทวดาประจำเรือน ชุดราชา เป็นต้น

ชุดพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล
1. ชุดเทวดาประจำเรือน                  
2. ชุดมหาชาติ
3. ชุดต้นพระยา
4. ชุดราชา
5. ชุดนางสงกรานต์

การขยายพันธ์
บอนสีทำการขยายพันธ์ได้ โดยใช้หัวปลูกชำ แยกหน่อ หรือผ่าหัวที่มีตาปลูกชำก็ได้

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com