ชื่อสามัญ Spotted Dumbcana

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia picta

ลักษณะทั่วไป
สาวน้อยประแป้งมีชื่อเรียกว่า “ อ้ายใบ” เป็นใบไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล และบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอน สาวน้อยประแป้งเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นกลม แข็งแรง มีความสูงประมาณ 1.5 เมตร มีใบที่ค่อนข้างใหญ่ รูปลักษณะใบพาย โคนใบป้อนมน ส่วนปลายใบแหลม ขนาดใบกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-23 เซนติเมตร พื้นผิวใบเรียบเป็นมัน มีตั้งแต่สีเขียวอ่อน แก่ ลายสีเหลืองครีม สีขาวด่างเป็นเม็ดหรือเป็นเหลี่ยม ก้านใบหนาสีเขียวอมขาว

สาวน้อยประแป้งมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีสีและลายใบต่างกันออกไปซึ่งก็มีทั้งพันธุ์พืชลูกผสมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ใช้ปลูกประดับกันมากได้แก่

  • D. amoend รูปใบกว้างยาวสีเขียวเข้ม มีลายประสีขาวอยู่บนแผ่นใบ
  • D. hoffmannii รูปใบใหญ่สีเขียว บริเวณริมขอบใบสีขาว พื้นใบมีจุดประสีขาว
  • D. bausel เป็นพันธุ์ลูกผสม พื้นใบสีเขียวอมเหลือง ริมขอบใบสีเขียวและลายประสีขาว สีขาวบนใบ
  • D. memoria-corsii รูปใบสีเขียวเข้มหรือเทาอ่อนๆ เส้นกลางใบมีจุดสีขาวบนใบ
  • D. pita Barraquinana รูปใบสีเขียวสด เส้นกลางใบสีขาวขุ่นและมีลายประสีขาวผสมอยู่บนใบ
  • D. lmperiaiis รูปใบใหญ่สีเขียวเป็นมันวาว ประกอบกับลายประสีเหลืองดูสวยงามดี
  • D. picta Superba รูปใบสีเขียวอ่อน จุดด่างสีขาวนวลเส้นกลางใบสีเขียว
  • D. pieta Jenmannii รูปใบสีเขียว เส้นใบสีขาวเหมือนกับใบก้างปลา
  • D. segune nabilis รูปใบสีเขียว ลายสีขาวอมเหลืองพาดสลับคล้ายลายเสือ จึงเรียกกันว่า “ เสือโคร่ง” ในเมืองไทยเราเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและเห็นอยู่ทั่วไป
   สาวน้อยประแป้งเป็นไม้ในเขตมรสุม ต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างมาก แต่ก็สามารถปลูกเลี้ยงได้ดีแม้ในที่ร่มรำไร เจริญเติบโตได้ดีในดินที่เก็บความชื้น และต้องระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขังมากเกินไป ปลูกได้ในดินทุกประเภท เป็นไม้ประดับไม้ใบอีกพันธ์หนึ่งที่มีใบสีเขียวงาม เหมาะที่จะนำมาปลูกประดับในบ้าน

การดูแล
สาวน้อยประแป้งเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลรักษาง่ายต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างมากแต่ก็สามารถเจริญงอกงามได้ดีในที่มีแสงแดดรำไร แต่ถ้าให้ถูกแสงแดดโดยตรงจะทำให้ใบไหม้ได้ หากได้รับแสงเพียงด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้ต้นเอียงไปทางด้านที่มีแสงมากกว่า ชอบสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความชื้นสูง แต่บางชนิดก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่มีความชื้นในอากาศปานกลางได้ได้ สำหรับดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักระบายอากาศระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขังแฉะหรือแห้งเร็วเกินไป ปุ๋ยเคมีควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 10-10-10 , 15-15-15 ในปริมาณน้อยๆ หรืออาจใช้ปุ๋ยละลายช้าเพื่อค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ต้นก็

การขยายพันธ์
สาวน้อยประแป้งนิยมขยายพันธ์ด้วยการปักชำต้น โดยใช้ลำต้นที่แก่มาตัดเป็นท่อนเล็กๆ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ให้มีตาติดมาด้วยทุกท่อนที่ตัดออกแล้ววางตามแนวนอนในกระบะสำหรับเพาะชำ รดน้ำให้ชื้น แต่ระวังอย่าให้แฉะ ไม่ช้าไม่นานท่อนชำก็จะแตกใบพร้อมด้วยราก ก็สามารถย้ายปลูกลงในกระถางตั้งประดับ นอกจากนั้น อาจใช้วิธีแบ่งกอหรือตัดยอดปลูกชำก็ได้

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com