ชื่อสามัญ    Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw

ชื่อวิทยาศาสตร
์ Erythrina variegata Linn.

วงศ์ 
 LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น 
 ทองบ้าน , ทางเผือก ( ภาคเหนือ), ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริชาต (กรุงเทพฯ)

ถิ่นกำเนิด
  เอเชียเขตร้อนและอบอุ่นลักษณะทั่วไป
  
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 30–40 ซ.ม. รูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักยาว 15–30 ซ.ม.

ขยายพันธ
ุ์   โดยการเพาะเมล็ด และปักชำ  

สภาพที่เหมาะสม  
สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย กลางแจ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com