ชื่อพื้นเมือง ไทรใบกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficusannulata     Blume

ชื่อวงศ์
MORACEAE

ลักษณะ
ต้น
  พรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นพรรณไม้แยกมาจากตระกูลยางอินเดีย
ใบ  ใบกลมและเล็ก ใบดก ใบสีเขียวเข้มขอบเรียบตลอดทั้งใบ ปลายใบมน โคนใบมนและสอบเข้าหาก้านใบ
ผล  ผลกลมคล้ายลูกเบอรี่ มีสีเหลืองแดงการขยายพันธุ์
การปักชำและการตอนกิ่ง

ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับภายในสามารถตกแต่งให้เป็นรูปทรงพุ่มต่างๆตามความต้องการหรือปลูกเป็นไม้กระถาง

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com