ชื่อวิทยาศาสตร์ : 
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl.

ชื่อท้องถิ่น :
เฟิร์นใบมะขาม

ชื่อวงศ์:
 AGAVACEAE

ลักษณะวิสัย
: ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช
: ไม้ประดับในร่ม

ลักษณะทั่วไป
เฟิร์ินใบมะขามเป็นไม้ประดับที่มีความสูงไม่เกิน0.50เมตรชอบแสงปานกลางชอบความชื้นปานกลางชอบดินที่มี อินทรีย์วัตถุสูงลำต้นมีเหง้าและไหลเลื้อยและงอกเป็นไม้ใหม่ได้ตลอดเวลามีใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวออกดอก เรียงตรงกันข้ามตลอดทั้งแผ่นใบ กลุ่มของอัปสปอร์มีเยื่อคลุมเป็นไม้คลุมดิน สูง 10- 20 เซนติเมตร ใบลักษณะคล้ายใบมะขามจัดปรกขอบภาชนะด้านหน้าหรือส่วนอื่นๆแล้วแต่ความสูงขยายพันธุ์ด้วยการแยกไหล หรือหน่อใบประกอบแบบขนนกขอบจักตื้นถิ่นกำเนิดในเขตร้อนหรือกึ่งร้อนในไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักพบตามซอกหิน พื้นดิน หรือที่ลาดชัน ไปถึงคาคบไม้สูงๆ เป็นชนิดที่นิยมปลูกกันมากที่สุด สามารถตัดใบไปการขยายพันธุ์:
  ด้วยไหล และสปอร์

ประโยชน:   ปลูกเป็นไม้กระถาง ปลูกตามแนวขอบสวนหย่อมในร่ม

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com