ชื่อสามัญ
Siamese rough bush

ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblue asper

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นค่อนข้างคดงอเป็นปุ่มปมหรือเป็นพูเป็นร่องทั่วไปอาจขึ้นเป็นต้นเดียว หรือเป็นกลุ่ม   แตกกิ่งต่ำบางครั้งพบว่าเกือบชิดดินเรือนยอดเป็นรูปวงกลมกิ่งก้านสาขามากเปลือกสีเทาอ่อนเปลือกแตกเป็นแผ่นบางๆ มียางสีขาวเหนียวซึมออกมาใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนาดเล็กรูปใบรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 2 - 3.5  ซ.ม. ยาว  4 - 7 ซ.ม. เนื้อใบค่อนข้างหนาผิวสากเหมือนกระดาษทรายทั้งสองด้านดอกออกเป็นช่อสีขาวเหลืองอ่อน ออกตามปลายกิ่ง   ดอกเดี่ยวแต่รวมกันเป็นกระจุกดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกันผลสดกลมเมล็ดโตขาดเมล็ดพริกไทย  มีเนื้อเยื่อหุ้มผลแก่จัดจะมีสีเหลืองซึ่งมีรสหวานนกจะชอบกินผลข่อยการเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นข่อยไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความมั่นคงช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอก ได้เพราะต้นข่อยเป็นต้นไม้ที่มีโครงร่างแข็งแรงคงทนและใบจังช่วยขจัดปัดป้องพิษภัยได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ กันว่าข่อยเป็นวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารที่สำคัญชนิดหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเรียกกันว่าสมุดข่อยเพราะเนื้อเยื่อไม้มีความคงทน

การปลูก
1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50     เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2     ผสมดินปลูก

2. การปลูกใส่กระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12- 24 นิ้ว     ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  : ดินร่วน อัตรา 1: 1     ผสมดินปลูก และควรเปลี่ยนกระถาง 2-3     ปีต่อครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของการเจริญเติบโตของ  ต้นข่อย การปลูกทั้งสองวิธีดังกล่าว     ผู้ปลูกสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่มให้เหมาะสมตามความต้องการได้

การดูแลรักษา
แสง     ต้องการแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง
น้ำ       ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5–7 วัน/ครั้ง
ดิน       ดินร่วนซุย
ปุ๋ย       ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1–2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ปีละ 4–5 ครั้ง


การขยายพันธุ์   
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดปักชำซึ่งวิธีที่นิยมและได้ผลดีคือการปักชำหรือจะขุดล้อม จากธรรมชาติมาปลูกเลี้ยงก็ได้แต่ควรมีขนาดลำต้นไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพราะหากโตกว่านี้จะเลี้ยงรอดยาก

ประโยชน์  
เปลือก แก้ท้องร่วงรำมะนาด บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับลม ยาอายุวัฒนะ โรคผิวหนัง ยางใช้กำจัดแมลง ไม้ทำกระดาษ ทำเป็นสมุดเรียกว่า สมุดไทย หรือสมุดข่อย เชียงใหม่ใช้มวนยาสูบ  กิ่งชาวอินเดียใช้สีฟัน ทำให้ฟันทน ใบสดปิ้งไฟ ชงน้ำดื่มเป็นยาระบายอ่อน ๆ

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com