ชื่อสามัญ Chinese Box Tree, Orange Jasmine, Andaman Satinwood.

ชื่อวิทยาศาสตร์
Murraya panicclata   Jack.

ลักษณะ
ต้น   ไม้พุ่มขนาดเล็กสูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกต้นสีเทา
ใบ
   ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่เรียวสลับ
ดอก
 ดอกดอกออกเป็นช่อ ออกตามง่ามใบ ก้านช่อดอกยาว 1 - 2 ซม.
ผล    
รูปรีหรือรูปไข่ ผลแก่สีแดงอมส้ม ต่อมน้ำมันเห็นได้ชัดเจน
เมล็ด  
เมล็ด1 - 2 เมล็ด


การขยายพันธุ์
 เพาะเมล็ด , กิ่งตอน

ประโยชน์ ต้านมะเร็ง แก้พุพอง แก้กาฬสิงรากแก้ปวดเอว เปลือกต้น แก้ปวดท้อง คุมธาตุขับโลหิต ระดู

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com