ชื่อสามัญ Banyan Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus annlata.

ลักษณะทั่วไป

ไทรมีใบอวบหนา ตัวใบมีรูปร่างคล้ายใบขนุนแต่สีเขียวเข้ม เป็นมันเงาน่าดูกว่า ลักษณะเด่นคือ โตเร็วมาก สามารถตอนขยายพันธ์ได้รวดเร็ว เพื่อใช้ปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่ ประดับในอาคารได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ยังอาจปลูกเป็นไม้กระถางเล็กประดับบนโต๊ะทำงานได้ด้วย ไม่เกะกะกินเนื้อที่เหมือนยางอินเดีย ทนต่อสภาพภายในห้องได้ดี นับเป็นไทรประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยอีกพันธุ์หนึ่งที่น่าภูมิใจ และเป็นพันธ์ซึ่งคัดแล้วโดยภาควิชาพืชสวน ม.ก. พบว่ามีความเด่นกว่าพันธุ์อื่นๆ         ชนิดของไทร
1. ไทรยอดทอง                            
2. ไทรย้อย                                 
3. ไทรใบเล็ก                            .
4. ไทรใบยาว                             
5. ไทรสุวรรณ                                           
6. ไทรด่าง                                   

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็นเพราะคนโบราณได้กล่าวว่า ร่มโพธิ์ร่มไทรช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเพราะ บางคนเชื่อว่าต้นไทรเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณสวนเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้าน    
 สาขาที่กว้างใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร  ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก :แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา 1:1:1ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1-  2 ปี/ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มทั้งนี้ก็เพราะ
การเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้นและ  เพื่อต้องการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไปการปลูกทั้ง2วิธี 
ดังกล่าวสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่ม ได้ตามความต้องการผู้ปลูกนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ด้วยว่าพันธุ์     
ด้วยว่าพันธุ์ใดจะเหมาะสมกับวิธีการปลูกแบบใด ตามวัตถุประสงค์ผู้ปลูก

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com