ชื่อไทย                 หมากเขียว
ชื่อสามัญ             Mac Arthur palm
ตระกูล                  PALMAE
วงศ์                       PALMAE
ถิ่นกำเนิด             หมู่เกาะนิวกินี
ชื่อวิทยาศาสตร์   Ptychosperma spp

ลักษณะทั่วไป
หมากเขียวนี้จะแตกหน่อขึ้นเป็นกอรอบลำต้นลักษณะของกอสูงประมาณ 10 - 20 ฟุต ลำต้นมีขนาด 3 - 4 นิ้ว มีสีเขียวปนเทาหรือน้ำตาลปนเทา เมื่อแก่มีข้อปล้องที่มองเห็นได้ชัดที่ลำต้นใบมีสีเขียวแก่ ส่วนใต้ใบสีเขียว อ่อนมีลักษณะรูปขนนก ทางใบยาวประมาณ 8 - 9 ฟุต ก้านใบยาว 1 - 2 ฟุต ใบย่อยยาวประมาณ 3 - 4 ฟุต ปลายใบตัดและเป็นฟันแหลม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก สามารถอยู่ได้ทั้งในร่มและกลางแดด


การดูแล
แสง
                            ชอบแสงแดดจัด ควรปลูกเอาไว้กลางแจ้ง
น้ำ                               ต้องการน้ำพอประมาณ
ดิน                               เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย                               ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง
การขยายพันธ ์          โดยการเพาะเมล็ด แยกหน่อ
โรคและแมลง              โรคไม่ค่อยพบ ส่วนมากจะพบเพลี้ยโดยเฉพาะหน้าร้อน
การป้องกันกำจัด        ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาซินอนตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลาก

การขยายพันธ์
ก็โดยใช้วิธีการเพาะเมล็ดแบบวิธีธรรมดา (เมล็ดจะงอกภายใน 2 เดือน) และการใช้หน่อแยกปลูกเป็นไม้เป็นไม้กระถางตกแต่งบริเวณบ้านได้ทั้งนอกและในอาคารสถานที่ไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com