ชื่อสามัญ Dwarf  Bouquet

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena dermensis
               

 ลักษณะทั่วไป      
 มรกตหยก ไม่ปรากฏถิ่นกำเนิดไม่แน่นอน แต่ทราบว่าแพร่พันธุ์มาจากเปอโตริโก รัฐฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5ฟุตมีใบหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นลำต้นใบมีสีเขียวเป็นรูปหอก ปลายใบแหลมขอบใบบิดเป็นลอนเล็กน้อยขึ้นอยู่รอบๆต้นเรียงซ้อนๆกันขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของลำต้นมรกตหยก เป็นที่ไม่ชอบแสงแดดจัด จะเจริญงอกงามได้ดีทั้งในที่ร่มและมีแสงรำไร มีแสงสว่างเพียงพอ ปลูกในดินที่ร่วนซุย มรกตหยกเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกในอาคารสถานที่ต่างๆ


การขยายพันธุ์

มรกตหยกขยายพันธุ์ด้วยการปักชำส่วนการปลูกก็โดยปลูกลงในกระถางตั้งประดับภายในอาคารสถานที่ต่างๆ

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com