ชื่อสามัญ Tricolor Nephthytis

ชื่อวิทยาศาสตร์ Syngonium podophyllum

ลักษณะทั่วไป
เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีความยาวประมาณ10-20เมตรมีลำต้นกลมสีเขียวผิดลำต้นเกลี้ยง เป็นข้อห่างและมีรากออกตามข้อลำต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบกว้างประมาณ 3- 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณลยเส้นใบเล็กน้อย ถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอน


การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่ำรวยเพราะเงินไหลมาเป็นไม้มงคลนาม สามารถทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัยจึงทำให้เกิดความมั่งมีและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้าง ความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสรร สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงิน

การปลูก
1. การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10- 16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก     : แกลบ : ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก     

2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกในแปลงปลูกมักปลูกตามบริเวณรอบโคนไม้อื่น
    หรือทำร้านเพื่อให้รากยึดเกาะและเลื่อยขึ้นได้การเตรียมดินปลูกเหมือนกับปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆทั่วไปขนาดหลุมปลูกประมาณ 20x     20 x 20     เซนติเมตร

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com