ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ficus benjamina L. var. variegate

ชื่อวงศ์:  
MORACEAE

ชื่อสามัญ:
Gogen fig.

ลักษณะวิสัย:
ไม้ต้น ไม้ประดับลักษณะทั่วไป
ใบเป็นรูปไข่ มีสีเขียวแกมเหลืองหรือเหลืองออกขาวนิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นมีสีเทา ขึ้นได้ดีในดินร่วน ชอบแสงปานกลาง แสงมากชอบความชื้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทรงพุ่มหนาทึบ ใบรูปไข่ปลายใบแหลม ฐานใบเรียวสอบเข้าหาก้านใบ ก้านใบค่อนข้างสั้น พื้นใบมีมีสีเขียวอมเทา ด่างขาวบริเวณขอบใบทั้งสองด้านรวมทั้งตามผิวบางส่วน

การขยายพันธุ์: โดยการปักชำ   การตอนกิ่ง

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com