ชื่อสามัญ Canna, Indian shoot

ชื่อวิทยาศาสตร์
Canna generalis

ตระกูล
CANNACEAE

ถิ่นกำเนิด
หมู่เกาะฮาวาย

ลักษณะทั่วไป
พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1- 2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้ามีการเจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกับกล้วยลักษณะหน่อที่เจริญเป็นต้นเหนือพื้นดินนั้น มีลักษณะกลมแบนสีเขียวขนาดลำต้นโตประมาณ2-4เซนติเมตรใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบกลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัดโคนใบมีก้านใบซึ้งยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกันขนาดใบกว้างประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25- 35 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15- 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์การเป็น
มงคล
ชื่อของพรรณไม้ชนิดนี้มีความหมายที่ดีมาก เพราะหมายถึง การมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข
ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อว่าหากครอบครัวใดปลูกต้นพุทธรักษาครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสุขโดยที่ไม่มีเรื่องร้ายๆ เข้ากล้ำกรายให้ได้รับความเดือดร้อนเลยต้นพุทธรักษานั้นจะช่วยปกป้องคุ้มครองมิให้มีภยันตรายกับสมาชิกภายในบ้าน รวมทั้งคอยปกป้องดูแลบ้านเรือนให้ร่มเย็นปลอดภัย และไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ขึ้นเลย

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com