ชื่อวิทยาศาสตร์    Hymenocallis littoralos Salosb cv.variegata

วงศ์
AMARYLLIDACEAE

ชื่อท้องถิ่น
  “ รางทอง”

การปลูก
“ ว่านรางทอง” เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินปนทรายที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6.1ในกรณีที่ปลูกเลี้ยงในกระถางควรใช้ดินผสมที่มี “ ดิน : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยหมัก” ในอัตราส่วน 2 : 1 :1 :1 คือดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน และปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1 กิโลกรัม และปูนขาวครึ่งกิโลกรัม และรดปุ๋ยเคมีละลายน้ำสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกสัปดาห์

การขยายพันธุ์
“ ว่านรางทอง” ทำได้หลายวิธี ตั้งแต่ “ การเพาะเมล็ด” ที่เกิดจากการผสมละอองเกสร ผลจะแก่ภายใน 30-35 วัน เมล็ดรางทองจะไม่มีการพักตัวควรนำเมล็ดไปเพาะทันทีหรือภายใน7วันใช้วัสดุที่การระบายน้ำดีและมีความชื้นสม่ำเสมอ เมล็ดจะงอกภายใน10-14วันซึ่งต้องขออธิบายเพิ่มเติมเรื่อง“การพักตัว”ของเมล็ดคราวๆก็คือตามปกติเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด จะมีระยะการพักตัวก่อนที่จะงอกออกมาเป็นต้นไม้อย่างที่เราเห็นด้วยกลไกตามธรรมชาติที่สร้างสารต่างๆที่ช่วยรักษาเมล็ด จากการทำลายของสิ่งต่างๆเห็นง่ายๆก็คือ“เปลือก”ที่เป็นอุปสรรคด่านแรกเมล็ดพืชจึงมีความหนาของเปลือกแตกต่างกันออกไป

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com