ชื่อสามัญ Gold dust

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena surculosa

ลักษณะทั่วไป
ไผ่ฟิลิปินส์มีใบค่อนข้างป้อมมากกว่า Dracaena ชนิดอื่นๆ ใบมีสีเขียวเข้มใบอ่อนมีจุดประสีเขียวอ่อน อยู่ประปรายแต่พอใบแก่ขึ้นจุดสีเขียวอ่อนเหล่านี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเข้ม เป็นไม้พุ่ม
ขนาดเล็ก ใบแตกที่ยอดเป็นชุดๆ ชุดละ 2-3 ใบ ติดกัน สามารถใช้ประดับประดาภายในอาคารได้
เป็นอย่างดี ชอบแสงแดดรำไร และทนอยู่ในที่ ๆ มีแสงทึบได้เป็นเวลานาน ไผ่ดำนี้ได้มีกลายพันธุ์
ออกไปมากมายอันได้แก่ ไผ่ฟิลิปปินส์ ไผ่ฟิลิปปินส์จุดมาก ทางช้างเผือก บางกอกบิวตี้ และสโนไวท์การดูแล
แสง                        ชอบแสงแดดรำไร
อุณหภูมิ                 ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส
ความชื้น                สูง
น้ำ                           ชอบน้ำแต่ไม่ควรให้แฉะ
ดินปลูก                  ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน
ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้งหรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2                                 ช้อนชา  ต่อกระถาง ขนาด 8 นิ้ว
กระถาง                  เปลี่ยนกระถางทุกปี
การขยายพันธุ์      ตัดชำ ตัดยอดแช่น้ำ
โรคและแมลง         ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเท่าไหร่ ส่วนแมลงที่รบกวนได้แก่ เพลี้ยแป้ง
การป้องกันกำจัด   ใช้ไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม / น้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา
adirek.com