ชื่อสามัญ
                 : Wandering jew

ชื่อวิทยาศาสตร์       
  : Zebrina pandula.

ลักษณะทั่วไป
ก้ามปูหลุดนี้เป็นไม้ประดับประเภทคลุมดินใบจะมีสีงดงามและแปลกตาคือใบก้ามปูจะมีสีสามสี
พาดสลับไปตามความยาวของใบ ได้แก่ สีเขียว สีเท่า และสีม่วงเหตุที่ได้ชื่อว่าก้ามปูนั้นก็เพราะว่า
ลักษณะของใบที่แตกออกมาจากลำต้นนั้นคล้ายกับก้ามปู ก้ามปูหลุดเป็นพืชอวบ น้ำขยายพันธุ์ได้ง่าย
เมื่อถูกแสงแดด สีสันจะเข้มสวยงามมาก นิยมปลูกประดับไว้ตามข้างตัวอาคารบ้านเรือนหรือจัดสวน
หย่อม รวมกับไม้ประดับชนิดอื่นๆการดูแล

แสง                      ชอบแสงแดดจัด
น้ำ                        ควรให้น้ำในปริมาณที่น้อย แต่ให้บ่อยครั้ง
ดิน                        เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
ปุ๋ย                        ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง หรือ จะให้หลังจากการตัดแต่งทุกครั้งก็ได้
การขยายพันธุ์    ปักชำ
โรคและแมลง      ไม่ค่อยจะพบปัญหาเรื่องโรค และแมลง

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com