ชื่อสามัญ
Philodendro

ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron spp.ลักษณะทั่วไป

ฟิโลเดนดรอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ตามธรรมชาติ ในอเมริกาเขตร้อนและหมู่เกาะอินเดียตะวันตก เป็นพันธ์ไม้ใบหรือไม้ประดับที่ดูทรงต้นและใบมากกว่าที่จะดูดอก ตามธรรมชาติชอบขึ้นเลื้อยพันกับต้นไม้ใหญ่ๆ เป็นไม้ที่ชอบเลื้อยชอบไต่ตามสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง โดยใช้รากอาศัยเกาะพยุงต้นไว้ ลักษณะใบมีรูปร่างแปลกๆ ส่วนมากมีสีเขียวสด บางชนิดมีสีชมพูทองแดงอยู่ใต้ใบ ใบอ่อนบางชนิดมีสีชมพูหรือสีแดงอ่อนๆ เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวบางชนิดมีใบคล้ายใบลั่นทม เส้นใบสีแดงหรือชมพู พื้นใบสีเขียวอ่อน บางชนิดมีแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ บางชนิดไม่มีลำดับต้นสูงขึ้นจากพื้นดิน ไม้ชนิดนี้ขอบใบจะค่อยๆ ใหญ่ขึ้น ตามอายุของต้น ดังนั้นใบใหม่ที่เพิ่งผลิออกมาจึงมีขนาดเล็กเป็นธรรมดา

การปลูก
โดยปลูกกลางกระถางตั้งที่มีหลักให้เกาะยึดเจริญขึ้นไป วิธีปลูกถ้าจะให้ต้นและใบเรียงเป็นระเบียบสวยงาม ให้ผูกก้านไว้กับหลักเสา ซึ่งผูกกาบมะพร้าวไว้เป็นเพราะๆ ให้รากอากาศงอกจนเกาะเสาได้ที่แล้วปล่อยให้เจริญปีนเสาไปเรื่อยๆ ครั้นเห็นว่าเถาขึ้นสูงเกินเสาไปแล้วอาจตัดส่วนยอดออกยาวพอประมาณ แล้วปักชำปลูกเป็นต้นใหม่ ฟิโลเดนดรอนชอบแดดรำไร แต่อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง จะทำให้ใบไหม้ได้ และที่สำคัญก็คือ ความชุ่มชื้น ควรรดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยรดน้ำทั้งที่ดินและที่เสา เพราะรากของมันจะเจริญทั้งในดินและในอากาศที่เกาะพันเสาอยู่

การขยายพันธ์
ฟิโลเดนดรอนขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ด การตอน และการปัก ชำ ซึ่งแล้วแต่ลักษณะของลำต้นและทรงพุ่ม แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการปักชำส่วนยอดมากที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com