ชื่อสามัญ
Cornstalk Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dracaena fragrans massangeana

ลักษณะทั่วไปวาสนาอธิษฐานเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ4-10เมตรลำต้นกลมต้นตรง ไม่มีกิ่งก้านลำต้นเป็นข้อถี่ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกัน เวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาวปลายใบแหลมขอบใบเรียบผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียวตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ3-6เซนติเมตรยาวประมาณ20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอก มีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็กลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนกลิ่นหอม ฉุนวาสนาราชินีต่างกับวาสนาอธิษฐานตรงที่สีของใบวาสนาอธิษฐานพื้นใบมีสีเขียวมีลายเส้น สีขาวหรือเหลือง พาดตามยาวของใบการเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังของชีวิตเพราะเป็นไม้มงคล คือต้นวาสนาอธิษฐานสามารถทำให้เกิดแรงบันดาลตามความปรารถนาของชีวิตตามคำอธิษฐานนอกจากนี้ยังมีความเชื่อ อีกว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้านจะทำให้มีโชควาสนาเพราะเป็นไม้เสี่ยงทายคือถ้าผู้ใดดูแลรักษาได้เจริญ สวยงามสามารถทำให้โชคลาภตามมาด้วย

การขยายพันธุ์
ในการขยายพันธุ์วาสนานี้ นิยมใช้วิธีตัดชำ โดยตัดลำต้นหรือยอดออกเป็นท่อนๆ ตามความยาวที่ต้องการ ขนาดของลำต้นก็มีตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปถึง6-10นิ้วแต่ส่วนมากนิยมลำดับต้นขนาดใหญ่เพราะดูสวยงามกว่านำมาปักชำลงในขุยมะพร้าว ถ่านแกลบทรายหยาบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันก็ได้ในกระบะชำกระถางหรือถุงพลาสติกโดยอัดวัสดุดังกล่าวลงในกระถางหรือถุงให้แน่น เพื่อไม่ให้ตอล้ม ถ้าเป็นตอใหญ่ควรผสมดินร่วนและเปลือกมะพร้าวสับลงไป แล้วหาไม้ค้ำต้นตอไว้ด้วย

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com