ชื่อสามัญ
Variegated balgour aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์
Polysias balgouriana “marginata”

ถิ่นกำเนิด
แถบร้อนของอัฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิคลักษณะทั่วไป

ครุฑตีนกบนี้เป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณ11.5เมตรลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนมีกระสีเขียวอ่อนตามลำต้นและกิ่งก้าน ใบประกอบด้วยใบย่อย3ใบมีลักษณะคล้ายกับไตใบกว้างประมาณ8ซ.ม.พื้นใบมีสีเขียวแต่ที่ขอบใบจะมีสีขาวครีม ขอบใบหยักและมีหนามเล็กน้อยที่ขอบใบส่วนโคนของก้านใบมีลักษณะเป็นกาบเหมาะที่จะปลูกเป็นกลุ่ม เป็นกอบนสนามหญ้าหรือจะใช้จัดสวนหย่อมก็ได้

การดูแลรักษา
แสง                  ชอบแสง
น้ำ                    ต้องการน้ำพอประมาณ
ดิน                    เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย
ปุ๋ย                    ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละประมาณ 2 ครั้ง
โรคและแมลง  โรคไม่ค่อยพบ จะมีก็แต่แปลงพวกเพลี้ยต่างๆ
การป้องกัน       ฉีดพ่นด้วยมาลาไธออนหรือไดอาชินอนทุกๆ15 วันตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากจนกว่าจะ หาย การขยายพันธุ์ โดยการตอนหรือปักชำ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com