ชื่อสามัญ
Mather - in - law's Tongue

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sancivieria..

ลักษณะทั่วไป
ลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ในดินลักษณะลำต้นเป็นข้อๆใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลมแข็งเป็นมันขอบใบเรียบโค้งงอเล็กน้อยขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อนประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ก้านดอกประกอบด้วยกลุ่มดอกเป็นชั้น ๆ ลักษณะดอกมีขนาดเล็ก ออกเรียงกันเป็นแนวตามชั้นของก้านดอกดอกมีสีขาวมีกลีบประมาณ 5 กลีบ นาดดอกบานเต็มที่ 2 เซนติเมตร ลักษณะขนาดใบ และสีสรร จะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะลิ้นมังกร บางคนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้องศัตรูจากภายนอก ดังนั้นลิ้นมังกรจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นไม้ที่มีความสำคัญของพระอินทร์ในสมัยพุทธกาล

การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนแต่คนโบราณ     นิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน : อัตรา 1 : 1     ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10-15 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก    : ดินร่วน อัตรา : 1 : 1ผสมดินปลูกและควรเปลี่ยนกระถางทุก 1-2ปีเพราะเนื่องจากการขยายตัวของรากและหน่อแน่นเกินไป     และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่แทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

 

การดูแลรักษา

แสง            ชอบแสงแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง
อุณหภูมิ     ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส แต่ไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส
ความชื้น    ต้องการความชื้นในอากาศน้อยมาก
น้ำ               เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก แต่ควรระวังอย่าให้วัสดุปลูกแห้ง
ดินปลูก      ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ 1 ส่วน
ปุ๋ย              ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย
กระถาง      ใช้กระถางขนาดเล็กจะเปลี่ยนกระถางก็ต่อเมื่อมันแตกหน่อออกมาจนแน่น
การขยายพันธุ์   ตัดแยกเอาต้นอ่อนที่เกิดใหม่


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา

adirek.com