ชื่อวิทยาศาสตร์ Haworthia reinwardtii


ลักษณะทั่วไป
โดยหลักความจริงแล้วม้าลายนี้เราต่าจะเรียกว่าเป็นว่านหางจระเข้อีกพันธุ์หนึ่ง ก็น่าจะได้เพราะลักษณะ
ลำต้นและใบคล้ายว่านหางจระเข้มากแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือสีของใบเท่านั้นม้าลายใบจะมีสีเขียวเข้มและจะมีสีขาว พาดตามขวางเป็นลักษณะของข้ออยู่ด้านหลังใบ ใบมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยาวประมาณ1 - 2 นิ้ว กว้างประมาณ 1/2 นิ้ว ม้าลายเป็นพืชที่ต้องการอากาศอบอุ่นเหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในอาการบ้านเรือนโดยอาจวางไว้ที่ชื้น หรือข้างหน้าต่าง ที่แสงสว่างส่องถึงแต่ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง


การดูแลรักษา

แสง                     ชอบแสงแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง
อุณหภูมิ              ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส แต่ไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส
ความชื้น             ต้องการความชื้นในอากาศน้อยมาก
น้ำ                        เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก แต่ควรระวังอย่าให้วัสดุปลูกแห้ง
ดินปลูก                ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุๆ1 ส่วน
ปุ๋ย                       ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย
กระถาง               ใช้กระถางขนาดเล็กจะเปลี่ยนกระถางก็ต่อเมื่อมันแตกหน่อออกมาจนแน่น
การขยายพันธุ์    ตัดแยกเอาต้นอ่อนที่เกิดใหม่
โรคและแมลง      โรคเน่าสาเหตุจากการให้น้ำมากเกินไป ส่วนแมลงได้แก่ เพลี้ยหอย

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา    
adirek.com