ชื่อสามัญ Coleus

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plectranthus be hril

ลักษณะทั่วไป
ฤาษีผสมเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะลำต้นอวบน้ำขึ้นง่ายพบได้ทั่วไปในแอฟริกาเอเชียและตามหมู่เกาะในคาบสมุทรแปซิฟิค ฤาษีผสมนิยมใช้ประดับตกแต่งภายในอารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆเพราะใบฤาษีผสมมีสีสันสวยงามแม้แต่ดอกของฤาษีผสมก็ยังสวยงาม แม้แต่ดอกฤาษีผสมก็ยังสวยงามไม่แพ้ใบ สำหรับพันธ์ต่างๆ ของฤาษีผสม จากการสำรวดเท่าที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 400 กว่าชนิด แต่ที่พบเห็นและนิยม เช่น

การขยายพันธ์
ฤาษีผสมสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดทั้งแตกรากง่ายอีกด้วยการขยายพันธ์จึงนิยมใช้วิธีการปักชำมากกว่าการเพาะเมล็ด (นอกเสียจากการคิดค้นปรับปรุงพันธุ์ใหม่) สำหรับการปลูกก็โดยปลูกลงกระถางตั้งประดับจะดูสวยงามกว่าวิธีอื่นๆ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Home // ติดต่อเรา     
adirek.com