คุณลักษณะของพันธุ์ไม้ประดับ

       ต้นไม้ประดับที่สามารถเลือกเอามาปลูกใส่ในกระถางตั้ง แขวน หรือภาชนะอื่นๆ ไว้ใช้ประดับในร่มภายในบ้าน อาคาร และในห้องต่างๆ นั้น ที่เหมาะสมที่สุดแล้วควรจะเป็นพวกต้นไม้ดอก เพราะว่าไม้ใบมีคุณสมบัติที่ทนทาน สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีใบให้ดูตลอดเวลา อีกทั้งใบยังมีลวดลายที่สวยงามต่างๆ กันให้เลือกปลูฟหลายชนิดพันธุ์อีกด้วย
        ว่าไปแล้วไม้ประดับใอาคารก็คือไม้ใบนั่นเอง แต่ถ้าพิจรณาให้ดีแล้วจะพบว่า ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับนั้น นอกจากทรงต้นแล้ว ต้นไหนจะงดงามมากน้อยเพียงใดก็ต้องพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้
         1. ลักษณะรูปร่างของใบ
         2. ลวดลายหรือสีสันใบ
         3. ลวดลายของเส้นใบ
         4. การจัดรูปเรียงใบบนต้น
         5. เนื้อของใบ

การปลูก
        
        ในการปลูกต้นไม้ประดับมีวิธีการปลูกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของต้นไม้ประดับที่เราเลลือกปลูก ซึ่งก็มีทั้งการปลูกในกระถางตั้งและกระถางแขวน เดี๋ยวนี้เรามีวิธีปลูกไม้ประดับวิธีใหม่กันแล้ว โดยใช้แท่งเพาะชำ ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้คิดค้นขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ

การปลูกไม้ประดับในปัจจุบันจึงสามารถกระทำได้ 3 วิธี ด้วยกันคือ
          1. การปลูกในกระถาง

              การเลือกกระถางปลูกนั้นควรเป็นกระถางดินเผาที่มีขนาดและรูปทรงของกระถางเข้ากันกับขนาดและรูปทรงของต้นไม้ ดังนี้
              - ทรงต้นเล็กใส่กระถางเล็ก
              - ทรงต้นใหญ่ใส่กระถางใหญ่
              - ทรงต้นสูง เช่น ปาล์ม ไผ่ฟิลิปินส์ ไผ่ ไทร พิกุล สาวน้อยประแป้ง เขียวหมื่นปี หวายเขียว ควรใช้กระถางทรงสูง
              - ทรงต้นเตี้ยพุ่มใบต่ำหรือลำต้นทอดเลื้อย เช่น เฟิร์น ราชินีหินอ่อน เกล็ดปลา เศรษฐีเรือนนอกเรือนใน หนวดปลาหมึกด่าง ฯลฯ ควรใช้กระถางทรงต่ำ
              สำหรับกระถางเคลือบ กระถางโมเสส หรือกระถางลายคราม ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้ปลูกโดยตรง เพราะเนื้อกระถางไม่สามารถระบายอากาศได้เป็นสาเหตุให้ดินในกระถางแฉะ เกิดรากเน่า นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการแตกเสียหายขณะยกเข้าหรือย้ายออก ที่เหมาะสมแล้ ควรใช้กระถางรองด้านนอก โดยเอาต้นไม้ปลูกใส่กระถางดินเผาธรรมดา แล้วนำไปตั้งปลูกในกระถางเคลือบหรือกระถางลายครามเหล่านั้นอีกครั้ง

           2. การปลูกในกระถางแขวน
               สำหรับไม้ใบประดับที่นิยมใช้ปลูกแขวนตกแต่ง เช่น พลูด่าง เดรฟ ปีกแมลงสาบ และเฟิร์น ซึ่งเป็นไม้แขวนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หรือต้นแมงมุม ต้นลิปสติก ต้นปลาบ หรือไม้เถาทั้งหลาย ก็ใช้ปลูกในกระถางแขวนประดับในทำนองที่กล่าวมานี้ได้

           3. การปลูกในแท่งเพาะชำ
               แท่งเพาะชำนี้ ส่วนบนของแต่ละแท่งจะมีรูไว้สำหรับใส่เม็ดหรือสำหรับปักชำ ข้อดีของการใช้แท่งเพาะชำในการปลูกไม้ประดับพวกที่ใช้แขวนก็มีดังนี้คือ
              3.1 แท่งเพาะชำเป็นแท่งสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
              3.2 ใช้สะดวก ไม่สกปรกเลอะเทอะเหมือนการใช้ดินปลูก
              3.3 การปลูกทำได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงแต่ใช้ยอดปักชำลงในรูบนแท่งเพาะชำก็เป็นอันใช้ได้
              3.4 การดูแลรักษาทำได้ง่าย เนื่องจากแท่งเพาะชำสามารถเก็บความชื้นได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่ิยครั้ง
              3.5 การให้ปุ๋ยก็สามารถตัดปัญหาได้มาก เนื่องจากในแท่งเพาะชำมีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่พร้อมแล้ว นอกจากให้ปุ๋ยเสริมในบางโอกาสเพื่อให้ต้นไม้สวยงามเป็นพิเศษ


วิธีการจัดสวนด้วยไม้ประดับ


          


Rungnapa// Prakobkit //Tudsanee

Home    adirek.com