ลูกบอลหลากสี

วิธีทำ

 1. ตัดเอ็นยาว 90 เซนติเมตร
 2. ใส่ลูกปัด 4 เม็ด สวนผ่านลูกปัด  1 เม็ด
 3. เอ็นด้านขวาใส่คริสตัล 1 เม็ด(1) ใส่ลูกปัด 1 เม็ด ใส่คริสตัล 1 เม็ด(2) ใส่ลูกปัด  1 เม็ด  สวนผ่านคริสตัล  1 เม็ด(3) เอ็นด้านในสอดเข้าไปในลูกปัดที่อยู่ใกล้กับคริสตัล
 4. เอ็นด้านนอกใส่ลูกปัด 1 เม็ด ใส่คริสตัล1 เม็ด(4) ใส่ลูกปัด 1 เม็ด สวนผ่านคริสตัล 1 เม็ด(5) แล้วสอดเอ็นเข้าปลูกปัดที่อยู่ใกล้กับคริสตัล
 5. ทำตามข้อ 4 จนได้คริสตัล 9 เม็ด เอ็นด้านในสอดเข้าไปในลูกปัดแล้วให้สอดเข้าไปในคริสตัลเม็ดที่ 1 ด้วย ส่วนเอ็นอีกเส้นใส่คริสตัลเม็ดที่ 10 แล้วสวนผ่านลูกปัด 1 เม็ด เอ็นด้านนอกใส่ลูกปัด 2 เม็ด สวนด้วยลูกปัด 1 เม็ด
 6. ร้อยตามข้อ 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ลูกบอล 1 ลูก เสร็จเรียบร้อย

                                        

 

 

 

กระเป๋าจิ๋ว

วิธีทำ

  • ตัดเอ็นยาว  30  เซนติเมตร  ใส่คริสตัล 3  เม็ด(1-3) สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  4  ใส่คริสตัลข้างละ  1  เม็ด(5-6)  แล้วสวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  7 
  • เอ็นด้านซ้ายใส่คริสตัล  2  เม็ด(8-9)  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  10  เอ็นด้านซ้ายใส่คริสตัล  2  เม็ด(11-12)  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  13
  • เอ็นด้านในสอดเข้าไปคริสตัลเม็ดที่  6  เอ็นด้านนอกใส่คริสตัลเม็ดที่ 14  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  15  เอ็นด้านในสอดเข้าไปในคริสตัลเม็ดที่  3  แล้วใส่คริสตัลเม็ดที่  16  ลงไป  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  17
  • เอ็นด้านในใส่คริสตัลเม็ดที่ 18-19  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  20  เอ็นด้านในสอดเข้าไปในเม็ดที่ 14  เอ็นด้านนอกใส่คริสตัลเม็ดที่  21  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  22 เอ็นด้านในสอดเข้าไปในเม็ดที่  22  ใส่คริสตัลเม็ดที่  23  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  24 
  • เอ็นด้านนอกในคริสตัลเม็ดที่  25-26  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  27  เอ็นด้านสอดเข้าไปในเม็ดที่ 21  เอ็นด้านนอกใส่คริสตัลเม็ดที่  28  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  29  เอ็นด้านในสอดเข้าไปในเม็ดที่  19  แล้วใส่คริสตัลเม็ดที่  30  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  31 
  • เอ็นด้านนอกใส่คริสตัลเม็ดที่  32-33  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  34 เอ็นด้านในสอดเข้าไปในเม็ดที่  28  เอ็นด้านนอกใส่คริสตัลเม็ดที่ 35  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  36  เอ็นด้านสอดเข้าไปในเม็ดที่  26 แล้วใส่คริสตัลเม็ดที่  37  สวนด้วยคริสตัลเม็ดที่  38 
  • เอ็นด้านในสอดผ่านคริสตัลเม็ดที่  35และ33  นำเอ็นที่ออกมาจากเม็ดที่  33  และ  38  สวนผ่านคริสตัลเม็ดที่  2-5-8 
  • ใส่คริสตัลลงไปในเอ็นด้านละ  3  เม็ด  สวนผ่านคริสตัล  1  เม็ด  จากนั้นสอดเอ็นให้มาเจอกัน  ผูกปม  ซ่อนปลายเอ็นตัดเอ็นทิ้ง  เสร็จเรียบร้อย   

   

   

   

   

   

  สร้อยลายดอกเข็ม 

  วิธีทำ

  1.   ตัดเอ็นยาว 30 เซนติเมตร
  2.   ร้อยคริสตัลสีฟ้าอ่อน 1 เม็ด และร้อยลูกปัดสีแดงทั้งซ้ายและขวาฝั่งละ 1 เม็ด ใส่คริสตัลสีน้ำเงินทั้งซ้ายและขวาฝั่งละ 1 เม็ด ประสานด้วยลูกปัดเล็กสีแดง 1 เม็ด และใส่คริสตัลสีสีน้ำเงินข้างละ 1 เม็ด ลูกปัดสีแดงข้างละ 1  เม็ด ประสานด้วยคริสตัลสีฟ้า 1 เม็ด
  3.   สอดกับลูกปัดเล็กซ้ายขวาข้างละ 1 เม็ด และเพิ่มคริสตัลสีฟ้าทั้งซ้ายและขวาข้างละ 1 เม็ด และทั้ง 2 ฝั่งร้อยเข้าไปในลูกปัดสีแดงขึ้นมาหาคริสตัลสีน้ำเงิน 2 เม็ด ที่ยังไม่ทำ ที่อยู่ติดกันและเอ็นประสานมา ลูกปัดเล็กสีแดง 1 เม็ด ข้างที่มีเอ็น 1 เส้นรออยู่และผูกให้แน่นตัดเอ็นที่เหลือออก ( ทำทีละดอกก่อนจึงนำมาเชื่อมกัน และก็ทำสะพาน )
  4.   ดอกที่ 2 – 3 สีชมพู ทำตามขั้นตอนที่ 1 , 2 , 3 ก็นำมาเชื่อมกันและทำเป็นวงกลมตามขนาดที่ต้องการ ก็จะได้แหวนลายดอกเข็ม

   

      

  Home       adirek.com