แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

Home        Page 8        Next

ดอกอัญชัน

 

  ลักษณะทั่วไป    เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ขนาดเล็ก ใช้ยอดเลื้อยพัน       ลำต้นมีสีเทามีขนปกคลุม
   ใบ        ประกอบแบบขนนกยาวประมาณ6-12 เซนติเมตร ใบย่อย 5-7 ใบ       ยาวประมาณ3-5 เซนติเมตร
   ดอก      เป็นดอกเดี่ยวรูปคล้ายฝาหอยยาว 3-4 เซนติเมตรหรือเป็นดอกคู่       ออกดอกตามซอกใบ มีสีขาว สีม่วง สีน้ำเงิน กลีบดอกใหญ่งองุ้ม       ออกดอกตลอดปี
   ผล        เป็นฝักยาวประมาณ 8 เซนติเมตร มีเมล็ด 4-8 เมล็ด
   สภาพที่เหมาะสม    แสงแดดจัด-รำไร
   ขยายพันธุ์    เพาะเมล็ด
   ประโยชน์    ปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้ว ทำขนมหวานคาว

   ถิ่นกำเนิด    ทวีปเอเชีย

 

ดอกมะลิ

ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์

      มะลิมีลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้รอเลื้อย ใบมีทั้งใบเดี่ยวและใบรวม การจัดเรียงตัวของใบมีทั้งแบบใบอยู่ตรงกันข้าม ใบแบบสลับกัน ดอกมีสีขาว กลีบดอกมีชั้นเดียวและหลายชั้น เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อดอกจะออกจากยอดหรือข้างกิ่งส่วนมากมีกลีบเลี้ยง 4-9 กลีบ กลีบดอกมี 4-9 กลีบ โดยปกติดอกจะเริ่มบานในเวลาบ่ายแล้วร่วงในวันรุ่งขึ้น มะลิจะให้ดอกมากในฤดูร้อนและฤดูฝนแล้วจะน้อยที่สุดในฤดูหนาว

     ดอกมะลิเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ มะลิออกดอกตลอดปี
มะลิเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด กลางแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในดินที่ร่วนซุย ขยายพันธุ์มะลิโดยการปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่งมะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมไว้ดมแล้ว มะลิดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี

การตัดและตกแต่ง   มะลิหากปลูกไปนานๆจะแตกกิ่งก้านสาขามากมายควรจะตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งรวมทั้งตัดกิ่งแห้งและตายออกด้วยจะช่วยให้มะลิมีโรคและแมลงรบกวนน้อยลง

 

ดอกหางนกยูร

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 50 ฟุต ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เปลือกต้นเรียบเมื่อยังเล็กมีสีเหลืองอ่อนๆ พอแก่กลายเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น มีใบย่อย 10-20 คู่ ใบขนาดเล็ก สีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้างตามส่วนยอด มี 5 กลีบ มีหลากสีเช่น เหลือง แดง ส้ม กลีบล่างจะมีจุดสีขาวประอยู่บนกลีบ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ผลเป็นฝักแบนยาว โค้งงอคล้ายกับรูปดาบสีน้ำตาลอมดำ

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด เกาะมาดากัสการ์ในแอฟริกา

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 **********************************************************