แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

Home      Page 7        Next

โป๊ยเซียน

                 

       โป๊ยเซียน์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 ฟุต ลำต้นมีหนามปกคลุม หนามแหลม และแข็ง
เปลือกลำต้นมีสีเทาหรือเขียวจัด เมื่อกรีดดูลำต้นจะมียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากยอดและลำต้นจะทยอยกันออก
ลักษณะใบมนรีค่อนค้างแคบเรียวแหลมขอบใบเรียบพื้นใบสีเขียวดอกออกตามปลายกิ่งออกดอกตามปลายกิ่งหรือส่วน
ยอดดอกมีขนาดเล็กมีสีแดง เหลือง ชมพู มีกลีบดอก 1 คู่ เป็นรูปไต มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลักษณะลำต้น ใบ
และดอก จะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์

 


การปลูกมี 2 วิธี

1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับใช้เป็นไม้ดอกประดับภายนอก ขนาดกระถางปลูก 8-12 นิ้ว
    ควรเป็นกระถางทรงสูง ใช้ดินร่วน : แกลบผุ : เปลือกถั่ว หรือไบไม้ผุ อัตรา 1 : 1 : 2 ผสมดินปลูกและควรเปลี่ยนกระถาง
    ปีละครั้ง เพื่อการเปลี่ยนดินปลูกใหม่แทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกไว้ใกล้ๆกับบ้านเพราะมีเวลาดูแลรักษาที่ใกล้ชิดจะทำให้
    เกิดดอกที่สวยงาม ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 2: 1 ผสมดินปลูก

  การดูแลรักษา

แสง                         ต้องการแสงแดดรำไร จนถึงแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำน้อย ทนต่อความแห้งแล้ง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย ดินผสมพิเศษ

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมพิเศษ อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 1-2 ครั้ง/เดือน
                                
การขยายพันธ์         การปักชำ การเสียบยอด การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำและการเสียบยอด
      
โรค                           โรครากเน่า

อาการ                       โคนต้นมีเส้นใยสีขาวและเหลือง หลังจากนั้นใบและลำต้นเหี่ยวแห้ง

การป้องกัน
              อย่ารดน้ำให้แฉะเกินไป และกำจัดเชื้อราในดินปลูกโดยการตากดินให้แห้ง

การรักษา                  ใช้ยาเนทริฟิน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก

ศัตรู                   ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศัตรูรบกวน เพราะเป็นไม้ที่ทนต่อการทำลายของศัตรูพอสมควร

ดอกกาหลง

ลักษณะทั่วไป

    กาหลาเป็นไม้เนื้ออ่อนอายุหลายปี สูงได้ถึง 5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน ลำต้น เทียม กลม อวบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3- 6 ซม.
ใบ เรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 20 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม.
ดอกช่อ ออกจากโคนลำต้นเทียม ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1 เมตร ใบประดับจำนวนมาก ใบประดับหนาเป็นมัน สีชมพูถึงสีแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ แยกหน่อ เพาะเมล็ด
ประโยชน์ ดอกอ่อนเป็นอาหารซอยใส่ในข้าวยำ หรือกินจิ้มน้ำพริก เป็นไม้ประดับ ช่อดอกใช้ปักแจกัน
ถิ่นกำเนิด บริเวณเขตร้อนทั่วไปพบตามป่าดงดิบ

 

 

 

ดอกพุทธรักษา

 

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู มีเหง้าอยู่ใต้ดินชอบขึ้นในที่มีความชื้นสูง

ใบมีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายใบตอง แต่ขนาดเล็กกว่า โคนและปลายใบแหลม

ออกดอกเป็นช่อดอกมีขนาดใหญ่สีสวยสดมีหลายสี เช่น เหลือง

ชมพู แสด และแดง ดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ และกลีบดอก 3 กลีบ แต่มีขนาด

เล็ก ส่วนที่เห็นเป็นกลีบใหญ่สีสวยสด ประมาณ 5-6 กลีบนั้นคือ เกสรตัวผู้

ที่เป็นหมัน แล้วเปลี่ยนรูปร่างเป็นคล้ายกลีบดอก  ผลกลมผิวขรุขระ   เมื่อผล

แก่แตกออกภายในจะมีเมล็ดสีดำ

ขยายพันธุ์ด้วย การเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อ

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 **********************************************************