แคแสด

ү

Home       Page 5       Next

ผกากรอง

                       

ลักษณะทั่วไป

ผกากรองเป็นไม้พุ่มที่พบทั่วไปในบ้านเรา ใบจะมีสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่ขอบใบจักเล็กน้อย ผิวใบจะมีขนอยู่ ทำให้รู้สึกสาก ๆ เมื่อจับต้อง ผกากรองนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ โดยอาจปลูกเป็นแถวหรืออาจปลูกเป็นกลุ่มให้เกิดเป็นพุ่มก็ได้ ดอกของผกากรองมีลักษณะสีสันที่สวยงามมาก มีหลายสีตั้งแต่เหลือง ชมพูและม่วง เป็นต้น

การดูแลรักษา

แสง                            ต้องการแสงแดดจัด
น้ำ                            ต้องการน้ำน้อย
ดิน                          สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่ดินที่เหมาะคือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี
ปุ๋ย                            ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น
การขยายพันธ์           โดยการเพาะเมล็ดและปักชำ ( ส่วนใหญ่แล้วนิยมการปักชำเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า)
โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวนเท่าไหร่

 

 

 

ตะแบกนา

 

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 10-30 เมมตร เปลือกเรียบสีเทาลมขาว แตกอ่อนเป็นหลุมตื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นในรูบขอบขนานแกมรูปหลกปลายใบเป็นติ่่งแหลมโครใบสอบ ดอกสีม่วงอมชมพู ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ืผลรูปรี เมล็ดมีปิก

ขยาย เพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุน ไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและชื้นปานกลาง

ถิ่นกำเนิด ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดงดิบ ป่าน้ำท่วมตามท้องนา

 

ดอกเข็มขาว

ลักษณะทั่วไป
ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ใบ : มีลักษณะเป็นรูปไข่ ริมขอบใบจะเรียบตรงปลายใบของมันจะมน
ก้านดอก : ก้านดอกนั้นจะยาวส่วนปลายก้านดอกจะเป็นกลีบเล็กๆ อยู่เพียง 4 กลีบ
ดอก : ดอกนั้นจะออกรวมกันอยู่เป็นช่อ มีสีขาว มีกลิ่นหอมเย็น
ราก : รากนั้นจะมีรสหวาน
การขยายพันธุ์ : โดยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ปักชำ
ส่วนที่ใช้ : ราก ใช้เป็นยา
สรรพคุณ : ราก ใช้ปรุงเป็นยากิน รักษาโรคตา เจริญอาหาร

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 **********************************************************