แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

Home       Page 6       Next

ดอกยี่หุบ

ลักษณะทั่วไป

ยี่หุบเป็นพันธุ์ไม้ของไทยแท้ชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ แม็กโนเลีย ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกมากนัก  พืชในวงศ์นี้อาจมีไม่เกิน 100 พันธุ์ ซึ่งรวมถึง จำปี จำปา มณฑา และมณฑาดอยด้วย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

   ยี่หุบเป็นพุ่มไม้เตี้ย สูงประมาณ 2-5 ฟุต  แตกกิ่งและใบน้อย  ใบเป็นใบเดี่ยว  สีเขียวสดเนื้อใบแข็งกระด้าง  ใบรูปรีปลายแหลมและโคนโบแหลม ยาวประมาณ 5 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อห้อยตามปลายกิ่ง ช่อละ 5-8 ดอก  ดอกสีเหลืองอ่อนนวล ก้านดอกยาว 1- 2 ซม. กลีบดอกงองุ้มและแข็งหนาทับซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบดอกหนาและอวบน้ำ กาบรองดอกเป็นสีเขียวนวลเวลาบานเต็มที่คล้ายกลีบดอกขั้นนอก  ดอกยาวประมาณ 3 ซม. มีกลิ่นหอมจัดเวลาเย็น  เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 ซม.  ดอกทยอยออกตลอดปี

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด , ตอนกิ่ง

 

 

ดอกจำปี

ลักษณะทั่วไป

จำปีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกพุ่มยอดบานกว่าจำปา มีขนาดใหญ่และสูงกว่า จำปา ทรงพุ่มเป็นต้นคล้ายต้นสน เจริญงอกงามได้ดีในดินค่อนข้างเหนียว ไม่ชอบดินที่มีน้ำขังแฉะ

ลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน บริเวณเปลือก แตกเป็นร่องถี่เล็กๆคล้ายวงร่างแห เป็นแนวยาวไปตามลำต้น กิ่งก้านเปราะแตกง่าย กิ่งอ่อนมีสีเขียว จุดประกายสีขาว

ใบเป็นใบเดี่ยว รูปมนรี ปลายใบแหลม ริมใบเรียบเกลี้ยง มีขนาดใหญ่กว่า หนากว่า สีเขียวเข้มกว่าจำปา กว่างประมาณ 7-8 ซ.ม. ยาวประมาณ 18-22 ซ.ม.

ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามโคนก้านใบ ในริเวนบริเวณยอดของลำต้น ใบและดอก ขณะดอกยังตูมจะมีกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลอ่อนหุ้มอยู่จนสุดปลาย ดอกที่ยังตูมมีลักษณะที่กลมยาว และปลายแหลมเมื่อดอกบานมีสีขาวจนถึงสีเป็นสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมแรง กว่าจำปา บานเมื่อเวลา 2 ทุ่ม ดอกมีกลีบ 12 กลีบ กลีบค่อนข้างหนาแต่นุ่มลักษณะเรียงยาว

เป็นต้นไม้สูงประมาณ 15 เมตร เรือนยอดเป็นรูปทรงเจดีย์ ใบเป็นประเภทใบเดียวรูปรี ปลายเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง ดอกสีขาว ออกตามซอกกิ่งเป็นดอกเดียว มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี

ขยายพันธุ์ด้วย : นิยมการตอนกิ่ง

 

 

 

ดอกจำปา

ลักษณะทั่วไป

    จำปาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 20 ฟุต เป็นไม้ปลูกยากอายุไม่ยืน ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบดินเหนียว ถ้าน้ำท่วมรากจะตายทันที จำปาไม่ชอบลมแรง และไม่ชอบแสงแดด ที่ส่องมากระทบโดยตรง จึงควรปลูกในที่ร่มบังกันแดดได้บ้างโดยเฉพะแสงแดดในตอนบ่าย ลำต้น มีเปลือกสีน้ำตาลออกขาว ลำต้นและกิ่งมีเส้นควั่นเป็นรอยและมีตุ่มเล็กๆ กิ่งเปราะ ใบมีขนาดใหญ่ยาวปลายแหลมกว้างประมาณ 5 นิ้ว ยาวประมาณ8- 10 นิ้ว ออกดอกตามยอดของกิ่งบริเวณโคนก้านใบ มีขนาดใหญ่กว่าดอกจำปี เป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองอมส้ม ดอกซ้อน 2ชั้นมีกลีบแข็งยาวเป็นรูปใบหอก ยาวประมาณ 2นิ้ว แต่ละดอกมีกลีบประมาณ 8-10 กลีบ เกสรตัวผู้เป็นเส้นยาวคล้ายเมล็ดข้าวสารล้อมแน่นเป็นวงภายในดอกเกสนตัวเมียเป็นแท่งกลมเล็กสีเขียวอ่อน ยอดแหลมคล้ายฝักข้าวโพด เล็กๆดอกมีกลิ่นหอมเย็น แต่กลิ่นหอมกว่าจำปี เวลาบานกลีบใหญ่โค้งงอเข้าภายในดอกไม่บานกระจายแบบดอกจำปี เป็นต้นไม้สูงประมาณ 15 เมตร เรือนยอดรูปทรงเจดีย์ใบเป็นประเภทใบเดี่ยว สีสันฐานรูปไข่หรือรูปหอก   แบบใบมีขนอ่อนด้านล่าง ดอกสีเหลืองส้ม เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ผลเป็นช่อยาว ประกอบด้วยผลย่อย ๆ รูปร่างกลม เปลือกเขียวประจุขาว

ขยายพันธุ์ด้วย : การเพาะเมล็ด

คุณค่าทางสมุนไพร คือ ดอกใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ ขับปัสสาวะ ระงับอาการเกร็ง รากเป็นยาถ่าย และขับระดูสตรี เปลือกแก้ไข้ ใบใช้คั้นน้ำแก้โรคลำไส้อักเสบ

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 

 

 

 

 


 **********************************************************