แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

Home  page 13    Next

    
ดอกแคแสด

 

ลักษณะทั่วไป

    เป็นไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต ถ้าปลูกในที่แล้งจะผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-9 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ใบสีเขียวสดสากระคายมือ ออกดอกเป็นช่อสั้นตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก เป็นหลอดโค้ง ปลายแยกเป็น 5 กลีบรูประฆังหงาย สีแดงอมส้ม ดอกทยอยบานครั้งละ 2-6 ดอก ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม– กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบนยาว

 

  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด

 สภาพที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดดจัด ทนแล้ง ทนลม

 ถิ่นกำเนิด  ยูกันดา แอฟริกาเขตร้อน และตะวันตกของเคนยา

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 

 

 

 

 

 

 


 **********************************************************