แคแสด

พรรณไม้สวยงาม
    

Home     หน้าที่12        Next

ดอกชบา

ลักษณะทั่วไป

    ชบาเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูงประมาณ 8 ฟุต ปลูกง่าย สามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ชอบดินแฉะ ชอบแสงแดดจัด ลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน มีเปลือกค่อนข้างเหนียว จึงใช้ประโยชน์แทนปอได้ ในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีฐานกว้าง ปลายใบแหลม ริมใบเป็นจัก ใบมีขนาดยาวประมาณ 3 นิ้ว เมื่อขยี้ใบเป็นเมือกเหนียว ดอกมีทั้งชนิดราและชนิดซ้อน ทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่ สีก็มีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น แดง ชมพู แสด เหลือง ม่วง เกสรตัวผู้มีมาก ส่วนก้านจะเป็นหลอดหุ้มเกสรตัวเมียเอาไว้ เกสรตัวเมียมี 5 แฉกเป็นตุ่มยื่นออกมา สูงประมาณ 1- 3 เมตร ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้างปลายใบแหลมเรียว ขอบใบเรียบหรือมีจักเล็กน้อย ดอกชบาออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านดอกยาว กลีบรองดอกมี 2 ชั้น สีเขียว ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ดอกชบาออกดอกตลอดทั้งปี

ขยายพันธุ์ด้วย ใช้วิธีปักชำ

ด้านสมุนไพร รากสดโขลกละเอียดใช้พอกแก้ฟกบวม อักเสบ ใช้พอกฝี รากและเปลือกแก้ประจำเดือนมาผิดปกติ คอมดลูกอักเสบ แก้ไอ เป็นยาขับน้ำย่อย ใบและดอกเลือดกำเดาออก

     

 

ดอกพวงชมพู

   ลักษณะทั่วไป พวงชมพูนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ   โดยปลูกลงในกระถางตั้งที่มีหลักสำหรับเกาะยึดเลื้อยขึ้น  หรือปลูกลงในกระถางแขวนให้ห้อยลง  หรือปลูกประดับตามริมขอบหน้าต่างและระเบียงก็ดูสวยงามไม่น้อย เป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถาอ่อนแต่ตรงส่วนโคนจะแข็งแรงมาก   เถาจะทอดได้ยาวและ เร็ว   ลำเถามีสีเขียวอ่อน  ใบดกมากเป็นใบเดี่ยวออกทแยงขึ้นไปตามลำเถา  ลักษณะคล้ายใบโพธิ์  เนื้อใบบางเห็นเส้นใบได้ชัดมีสีแดงเรื่อๆ  ดอกออกเป็นรูปหัวใจเล็กๆ บางทีก็มีสีขาว บางทีก็มีสีชมพู แก่บ้างอ่อนบ้าง  ตรงปลายช่อมักจะยืดตัวใบเป็นมือเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นๆ เพื่อเป็นการพยุงตัว  เป็นไม้ดอกที่งดงามสีเย็นตาไม่ฉูดฉาดเกินไป  ออกดอกตลอดปี

การปลูกและดูแลรักษา

พวงชมพูเป็นพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย   ชอบขึ้นในที่ชื้นมากกว่าในที่แห้งแล้ง  ดินปลูก ควรเป็นดินที่ร่วนซุยมีการระบายน้ำดี   ต้องการน้ำปานกลาง  เจริญเติบโตได้ทั้งกลางแดดและในร่ม

 


 

ดอกเล็บมือนาง

ลักษณะทั่วไป

นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม   ปลูกประดับตามซุ้มหรือให้เลื้อยเกาะรั้ว  ปลูก เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็ว   ดอกมีกลิ่นหอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เล็บมือนางเป็นไม้เถา   ลำต้นค่อนข้างแข็ง  ขึ้นเป็นพุ่มแน่น  ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรง ข้าม   มีขนปกคลุมประปราย ใบรูปหอกปลายแหลม โคนใบแคบ  กลางใบกว้างประมาณ 4- 6 ซม. ยาว 12-15 ซม.  ดอกออกเป็นช่อ  เมื่อเริ่มบานมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อนเมื่อบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม  ช่อดอกยาว 10- 30 ซม. ดอกย่อยมีก้านดอกยาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอก  ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3- 4 ซม. ดอกย่อยทยอยบาน เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีแดง มีกลิ่นหอมแรงตั้งแต่พลบค่ำจนเช้า ดอกบานได้ 3-4 วัน ออกดอกได้ตลอดปี

การปลูกและดูแลรักษา

เล็บมือนางเป็นไม้กลางแจ้ง   ต้องการแสงแดดจัด  ดินปลูกควรเป็นดินร่วนซุย ธาตุอาหาร สมบูรณ์ สามารถเก็บความชื้นได้สูง ควรหาวัสดุคลุมดินช่วยด้วย

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย

การขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง , ตอนกิ่ง

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / /ผู้จัดทำ ...
adirek.com

 

 

 

 

 

 


 **********************************************************