แคแสด

พรรณไม้สวยงาม  

Home      หน้าที่11   Next

ดอกบัว

                         

ลักษณะโดยทั่วไป

   บัวเป็นพืชน้ำล้มลุก   ลักษณะลำต้นมีทั้งที่เป็น เหง้า ไหล หรือหัว  ใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้น  โดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ  รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ  บางชนิดมีก้านใบติดอยู่ที่หลังใบ  ดอกเป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ  ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ  กลีบดอกมีทั้งชนิดซ้อนและไม่ซ้อน  มีสีสันแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด  บัวที่พบและนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 สกุล คือ

 

     

กระดังงา


ลักษณะทั่วไป

    กระดังงาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ออกดอกตลอดปี ชอบอยู่กลางแจ้งโคนต้นมีปุ่มบ้าง มีกิ่งก้านห้อยย้อย เปลือกมีผิวค่อนข้างเรียบ สีเทาปนดำหรือน้ำตาล เปลือกลอกเป็นชั้นๆได้ มีกลิ่นเหม็นเขียว เพราะมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ทั่วไป ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ขึ้นเรียงสลับกันไปตามกิ่ง ใบมนรี ปลายแหลมโคนใบมน ริมใบเรียบเกลี้ยง ยาวประมาณ 6- 7 นิ้ว ดอกมีสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง โคนก้านใบ กลีบดอกเรียวยาว ประมาณ 5นิ้ว กลีบบิด ดอกหนึ่งมี กลีบ 6 กลีบ เรียงกันเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3กลีบ กลีบชั้นนอก ชั้นใน และยาวกว่ากลีบ ชั้นใน ก้านเกสนตัวผู้สั้นมาก เมื่อดอกโรยจะติดผล เป็นไม้ต้นสูงประมาณ 8- 15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดรูปกรวยแหลม โปร่ง กิ่งเกือบตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่ง ลู่ลงดิน ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกตามซอกใบ ออกดอกตลอดทั้งปี   ผลเป็นผลกลุ่ม เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนสีจากสีเหลือง อมเขียว เป็นสีเหลืองและสีดำ ผลหนึ่งมี 4 - 5 เมล็ด เมล็ดกลมแบน

ขยายพันธุ์ด้วย : เมล็ดหรือกิ่งตอน

 

 

ดอกคำหมั่นสํญญา

 

ลักษณะทั่วไป

   แกลดิโอลัสเป็นไม้ดอกที่ออกดอกเป็นช่อ หลังจากปลูกหัวแกลดิโอลัสจนมีใบ 7-9ใบ แกลดิโอลัสก็จะแทงช่อดอกขึ้นมา ดอกแกลดิโอลัสมีลักษณะเด่นที่ว่า ดอกมักจะบานหันหน้ามาด้านเดียวกันและบานจากด้านหลังขึ้นไปที่ปลายยอด ดอกแกลดิโอลัส แต่ละดอกจะมีกลีบดอก 6 กลีบ ขอบของกลีบมีตั้งแต่ขอบกลีบเรียบจนกลีบหยัก ดอกมีหลายสี ตั้งแต่สี ขาว เหลือง ชมพู แดง ส้ม ม่วง และมีสองสีในดอกเดียวกัน แกลดิโอลัสพันธุ์ลูกผสมในปัจุจบันมีจำนวนพันธุ์มากมายหลายร้อยหลายพันธุ์ แกลดิโอลัสพันธุ์ลูกผสมเหล่านี้มักจะมีช่อดอกและดอกขนาดใหญ่ แต่ก็มีแกลดิโอลัสพันธุ์ลูกผสมบางพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แคะแต่จะมีช่อดอกสั้น

การปลูกและรักษา

 การปลูกแกลดิโอลัสให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ควรมีการคัดขนาดของหัวก่อนนำไปปลูก โดยคัด หัวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นหัวที่มีอาหารสะสมอยู่มาก สังเกตได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางของ หัวควรมีขนาดอย่างต่ำ 1.5 นิ้ว และส่วนบนของหัวนูนแหลมขึ้นไม่ควรเลือกหัวที่บุบลึกลงเพราะ ทำให้ต้นที่งอกใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นหัวเก่าการปลูกต้องฝังหัวลึกพอสมควร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของหัวและลักษณะดิน ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินหนักควรปลูกให้ตื้นกว่าดินร่วนปนทราย คือดินร่วนปนทรายปลูกลึกประมาณ 4- 5 นิ้ว ถ้าเป็นดินเหนียวปลูกลึกประมาณ 3- 4 นิ้ว ควรใส่ปุ๋ย รองก้นหลุม สูตร 14-14-21, 13-13-21 หรือ 9-24-24 อัตรา 10 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร แล้ว กลบดินก่อนเพื่อไม่ให้หัวพันธุ์โดนปุ๋ยโดยตรง และควรใส่ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟูราดาน รองก้นหลุมด้วย เพื่อป้องกันแมลงในดิน ระยะระหว่างหัวควรห่างกัน 15 ซม. แล้วจึงกลบดินคลุมทับด้วยฟางข้าวหรือแกลบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรักษาความชื้นและกำจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้น

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / /ผู้จัดทำ
adirek.com

 

 

 

 


 **********************************************************