แคแสด

พรรณไม้สวยงาม         
                     

  Home   หน้าที่  10  Next

ดอกราชพฤกษ์

                         

ลักษณะทั่วไป

ราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย ด้วยคนไทยถือกันมาแต่โบราณ แล้วว่าเป็นชื่อ ที่มีความเป็นมงคล ในพิธีสำคัญต่างๆ ก็จะใช้ไม้นี้นั้นเข้าร่วมพิธี เช่น พิธีลงหลักเมือง

ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12–15 เมตร ลำต้นสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และ รอยปมอยู่บริเวณที่เกิดกิ่ง ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบ ใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว ออกดอกสีเหลือง เป็นช่อห้อยระย้าตามก้านใบ เวลาออกดอกใบจะร่วง

การขยายพันธุ์ : เพาะเม็ด

สภาพที่เหมาะสม : ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ต้องการน้ำน้อยทนแล้ง

แสงแดดจัด

คุณค่าทางสมุนไพร ใบเป็นยารักษาฝี โรคผิวหนังผื่นคัน ดอกเป็นยาแก้ไอ ฝักเป็นยาระบายบรรเทาอาการแน่นหน้าอก แก้ฟกช้ำ รากใช้ฝนทาแก้กลากเกลื้อน เปลือกลำต้นใช้รับประทานกับหมากแทนสีเสียดได้ เนื้อไม้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง

ดอกดาวเรือง

  

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ต้นสูงประมาณ 8- 15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดรูปกรวยแหลม โปร่ง กิ่งเกือบตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่ง ลู่ลงดิน ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกตามซอกใบ ออกดอกตลอดทั้งปี   ผลเป็นผลกลุ่ม เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนสีจากสีเหลือง อมเขียว เป็นสีเหลืองและสีดำ ผลหนึ่งมี 4 - 5 เมล็ด เมล็ดกลมแบน ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มอายุสั้นหรือหลายปี มีความสูงตั้งแต่ 30–60 ซม. ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีหรือรูปหอกแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวกระจุกอยู่ปลายยอด สีเหลือง หรือสีส้ม กลีบดอกวงนอกมีลักษณะเป็นรูปรางน้ำ โคนดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายดอกเป็น รอยหยัก กลิ่นหอมฉุน

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

ดอกกระดุมทอง

ลักษณะทั่วไป

   ลักษณะ : ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้ง สูง 30- 50 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีกว้างหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกเดี่ยวๆ หรือออกเป็นคู่ตามง่ามใบใกล้ยอด ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมีย มี 8-12 ดอก กลีบดอกสีเหลือง รูปรี ดอกวงในลักษณะเหมือนดอกเพศเมียแต่รังไข่ไม่สมบูรณ์ ดอกเพศผู้ขนาดเล็กมากและเป็นหมัน อยู่กลางกระจุกดอก ผลรูปสามเหลี่ยม ยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน

   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้ง สูง 30- 50 ซม. ตามลำต้นมีขนทึบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 1- 5 ซม. ยาว 3- 10 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน แผ่นใบมีขนสากทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 1 เส้น เห็นชัดเจน ก้านใบสั้น มีครีบ มีขนตามก้านใบและขอบครีบ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกเดี่ยวๆ หรือออกเป็นคู่ตามง่ามใบใกล้ยอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7- 3 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1- 8 ซม. โคนช่อมีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอก 3-5 ใบ โคนติดกัน ชั้นในหุ้มผลไว้ ขอบใบประดับมีขนเรียงกันถี่ โคนใบประกอบชั้นนอกใหญ่ขึ้นเมื่อดอกร่วงไป ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมีย มี 8-12 ดอก กลีบดอกสีเหลือง รูปรี กว้าง 3- 4 มม. ยาว 6- 8 มม. รังไข่เล็ก ดอกวงในลักษณะเหมือนดอกเพศเมียแต่รังไข่ไม่สมบูรณ์ ดอกเพศผู้ขนาดเล็กมาก และเป็นหมัน อยู่กลางกระจุกดอก ผลรูปสามเหลี่ยม ยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน ยาว 3- 4 มม. ด้านข้างซึ่งเป็นเหลี่ยมมีรอยย่น

ถิ่นกำเนิด : พรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกากลาง

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกทั่วไป

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ

adirek.com

 

 

 

 

 


 **********************************************************