หน้า 1 / 2 / 3 / 4

ผู้จัดทำ

ซากาบูเกตี

( SAGRA BUQUET )

ขนาดปกติ 30 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ หมู่เกาะชวา

ด้วงโกไลแอท น้ำตาลแดง

( GOLIATHUS GOLIATUS )

ขนาดปกติ 90 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ อาฟริกากลาง

ด้วงโกไลแอท ลายขาว

( GOLIATHUS ORIENTNUS )

ขนาดปกติ 90 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ อาฟริกากลาง อาฟริกาใต้

เป็นแมลงที่หนักที่สุดในโลกมันอาจมีน้ำหนักมากกว่า 85 กรัมและตัวยาวเท่าดินสอ (15 ซ.ม.)

ด้วงเขาแกรนตี

( CHIASOGNATHUS GRANT )

ขนาดปกติ 70 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ ประเทศชิลี

ด้วงเขาปีซาโร

(GOOFA PIZARRO)

ขนาดปกติ 5 0 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ ประเทศเม็กซิโก และ อเมริกากลาง

ด้วงเขาอดอลฟินี

( LAMPRIMA ADOLPHINAE )

ขนาดปกติ 50 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ : เกาะนิวกินี

ด้วงเขาเฮอคิวลิส

(DYNASTES HERCULES)

ขนาดปกติ 15 0 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ ประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลาง