In sect แมลง

จิ้งหรีด ( CRICKET )

ใช้ปีกในการบิน นอกจากนี้จิ้งหรีดตัวผู้ยังใช้ปีกทำให้เกิดเสียงเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจของจิ้งหรีดตัวเมียโดยมันจะถูปีกให้เสียดสีกันเกิดเป็นเสียงกรี๊ดๆ จิ้งหรีดชอบออกมาหากินตอนกลางคืน ส่วนกลางวันมันจะนอนหลับอยู่ใต้ก้อนหินและขอนไม้

 

เต่าทอง ( LADYBUT )

เป็นแมลงที่ช่วยปกป้องดอกไม้ เต่าทองมีปีกเหมือนแมลงส่วนใหญ่แต่มันจะซ่อนปีกไว้ โดยมีปีกแข็งหุ้มทับปีกจริงอีกที เต่าทองอาศัยอยู่ตามต้นพืช มันกินแมลงที่เป็นอันตรายต่อสวนผักและผลไม

แมลงปอ ( DRAGONFLY )

เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ตัวอ่อนของแมลงปอเรียกว่า ตัวโม่ง มันเกิดจากไข่ใต้น้ำขณะนี้มันยังไม่มีปีก แมลงปอชอบบิน เมื่อโตเต็มวัยแล้ว มันมีปีกแล้วพร้อมบิน ขณะบินมันสามารถจับแมลงใส่ปากขณะบินอยู่กลางอากาศได้

ผีเสื้อ ( BUTTERFLY )

เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ผีเสื้อเจริญเติบโตโดยเริ่มจากการเป็นหนอนผีเสื้อ มันจะกิน กินและกินทั้งวัน จากนั้นกลายเป็นดักแด้ หนอนผีเสื้อเติบโตเป็นผีเสื้ออยู่ภายในดักแด้ แล้วจึงออกมา

ตั๊กแตน ( GRASS HOPPER )

สามารถบินและเดิน กระโดดได้ด้วยซึ่งเป็นวิธีต่างๆ ในการเคลื่อนที่ ตั๊กแตนอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าหรือสนามหญ้า ตัวอ่อนของตั๊กแตนดูเหมือนตั๊กแตนตัวเต็มไว แต่ยังตัวเล็กนิดเดียวยังไม่มีปีกตั๊กแตนอาจกระโดดได้ไกลถึง 20 เท่า ของความยาว

ผีเสื้อกลางคืน

แตกต่างจากผีเสื้อกลางวันคือ ขณะที่เกาะอยู่นิ่งผีเสื้อกลางวันจะหุบปีก ส่วนผีเสื้อกลางคืนจะกางปีก

แมลงใบไม้

มีลักษณะเหมือนใบไม้สีเขียว ซึ่งช่วยพรางตัวและช่วยให้มันปลอดภัยจากสัตว์อื่น ๆ

หน้า 1 / 2 / 3 / 4

ผึ้ง ( BEE )

เป็นแมลงที่ผลิตน้ำผึ้ง ตัวอ่อนของผึ้งเติบโตอยู่ในรังผึ้ง มันเกิดจากไข่ใบเล็กจิ๋ว พอออกจากไข่ตัวอ่อนเหล่านี้จะกินน้ำผึ้ง ผึ้งบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง มันจะดูดน้ำหวานแล้วบินไปหาเพิ่มอีก ผึ้งเก็บละอองเรณูไว้ที่ขา ขณะบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผึ้งชอบอยู่ด้วยกันหลายตัว พวกมันจะอาศัยอยู่รวมกันเป็น สัง#88;มใหญ่มาก รังผึ้งรังหนึ่งอาจมีผึ้งอยู่ถึง 60,000 ตัว ผึ้งมีปีกสวยงาม มาก ปีกของมันมีหลากสีสัน ผีเสื้อสื่อสารกันด้วยการเต้นรำ

 

ผู้จัดทำ

adirek.com