พระขุนแผน
พระขุนแผน มี 7 ลักษณะ

1. พิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม (อกใหญ่) ปางมารวิชัยขัดสมาธิ ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว นาคสะดุ้ง 2 ตัว เป็นซุ้มเรือนแก้ว ใบระกาเป็นเม็ดยาวรี อยู่เหนือนาคสะดุ้ง เสาซุ้ม 2เสา พระเกตุมาลาทะลุซุ้ม พระโมลียาวคล้ายไส้กรอก พระพักตร์งาม ศิลปะอยุธยา

2. พระพิมขุนแผนห้าเหลี่ยม (อกเล็ก) พุทธลักษณะเหมือนพิมพ์ อกใหญ่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ที่ผิดกันคือพระเกตุมาลาไม่ทะลุซุ้มพระหนุ (คาง) ค่อนข้างเสี้ยม พระพระอุระเล็ก สังฆาฏิปื้นทึบ ปลายตัด เหนือกว่า พระหัตถ์ซ้ายที่แบหงายมีขีดอยู่สามขีด


3. พิมพ์ขุนแผนแขนอ่อน พระพาหา(แขนท่อนบน) และพระกร (แขนท่อนล่าง) โค้งอ่อน จึงให้พระนามตามลักษณะว่า "พิมพ์ขุนแผน แขนอ่อน" ปางมารวิชัย ขัดสมาธิ พระชงฆ์ (หน้าแข้ง)บนยาว พระชงฆ์ล่างสั้น ซุ้มเรือนแก้วธรรมดา2 เส้นคู่ ไม่ใช่นาคสะดุ้ง กว้างกว่าพิมพ์หน้านาง เสาซุ้ม 2 เสา ใบระกาเป็นยาวรี พระเกตุมาลาสั้นแต่เกือบจดซุ้ม พระโมลีคล้ายลูกจัน วงพระพักตร์กลม พระนลาฏเป็นแอ่ง พระขนงนูนลักษณะคล้ายนกบินพระเนตรเป็น เม็ดกลม พระนาสิกสั้น พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณสั้นไม่จดพระอังสา (ไหล่) ลำพระองค์ค่อนข้างผอม สังฆาฏิสองลอนเป็นล่องกลาง พระพาหา พระกรเล็กทั้งสองข้างและมีช่วงสั้น พระพาหาโค้งลงมาแล้วแอ่นที่กัปประ (ข้อศอก) พระกรชอยออกพระหัตถ์จับที่" หัวเข่า" ส่วนด้านซ้ายของพระกรอ่อนคดมาจนถึงข้อพระหัตถ์ ฝ่าพระหัตถ์แบหงายที่หน้าพระเพลา ขนาดกว้าง 3 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

4. พิมพ์ขุนแผนใบมะยม ดู ๆ ไม่เห็นคล้ายกับใบมะยมที่ตรงไหน แต่เขาเรียกกันมาเช่นนี้ก็ควรเรียกตามกันไปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ซุ้มแก้วธรรมดาสองเส้นคู่ เส้นในใหญ่ เส้นนอกเล็ก เสาซุ้มสองเสาใบระกาขีดยาวพระเกตุมาลายาวเรียว ปลายจดซุ้ม พระโมลีคล้ายกระจับพระพักตร์ละม้ายคล้ายผลมะตูมพระศกเลี่ยน กรอบไรพระศกคล้ายนกบิน ศิลปะคล้ายพุทธรูปสุโขทัย พระขนงเป็นปื้นหนาติดกับพระนาสิก พระนาสิกหนาใหญ่ พระเนตรนูนโปน หางพระเนตรชี้ขึ้นบน พระโอษฐ์ป้อม ลักษณะ ปากจู๋ ลําองค์เอียงทางซ้าย พระกฤษฎี เบนมาทางขวา สังฆาฎิสองลอนปื้นใหญ่เต็ม พระอุระ พระพาหา-พระกรซ้ายโค้งไม่มีหักพระกับปะ จีวรพาดที่ข้อพระหัตถ์ 1 เส้น พระกรขวาทอดชายออกนอก พระหัตถ์จับที่ หัวเช่า ปลายพระบาททั้งสองข้างแหลมที่ข้อพระชงฆ์บนมี 2 ขีด พระชงฆ์ล่าง 3 ขีด

5. พิมพ์ขุนแผนใบพุทธทราทรวดทรงคล้ายพิมขุนแผนใบมะยม ผิดกันแต่พระพักตร์ปางมาวิชัยขัดสมาธิราบ ซุ้มเรือนแก้ว ใบระกาเป็นขีดนูน พระเกตุมาลายาวจดซุ้ม ต่อมพระโมลีคล้ายไส้กรอก ไรพระศกเหมือนพระจันเสี้ยว พระขนงเหมือนนกบินพระเนตรเป็นเม็ดกลม พระโอษฐ์คล้ายกระจับ พระกันกึ่งงอน นอ้ยๆ และสั้นยาวไม่จดพระอังสา

6.  พิมพ์ขุนแผนฐานกระนก พิมพ์ค่อนข้างแปลกมีจำนวนน้อย ที่แน่ใจว่าใช่ของวัดพระวัดบ้านกร่างคือ เนื้อหา ฟ่าว ฟ่าม ฟุ เม็ดทรายถูกต้องตามทฤษฎี โดยสัญลักษณ์ ร่องลึก หรือว่านหลุด นั้นมีอยู่อย่างสมบูรณ์ จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ ผู้รู้ที่เมืองสุพรรณต่างก็บอกว่าเนื้อหาต่างๆ เป็นของ วัดบ้านกร่างทั้งนั้น เพียงแต่ไม่เคยเห็นมาก่อน ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ซุ้มเรือนแก้วไม่ชัดเจน พระพักตร์เลี่ยนศิลปะอยุธยา ไรพระศกหนาเป็น เส้นตรง พระโมลีคล้ายลูกจันทร์ พระเกตุมาลาสั้น พระกรรณเล็กไม่ชัดเจน ลำพระองค์กลมกลึงช่วงพระอังสา (บ่า) มนพองาม พระพาหาทั้งซ้าย-ขวาใหญ่ พระกรซ้ายทอดพองาม พระหัตถ์ซ้ายวางหงายที่พระเพลา เห็นนิ้วพระอังคุฏ (หัวแม่มือ) พระกรขวาชอนออก พระหัตถ์ขวาเล็กจับที่หัวเข่า สังฆาฏิสองลอนยาวจดฝ่าพระหัตถ์ อันตรวาสกด้านหน้า 2 เส้น เส้นบนยาว เส้นล่างสั้นจดที่นิ้วพระหัตถ์ พระเพลากว่างพอประมาณ พระชานุหัวเข่าใหญ่ ปลาพระบาทขวาชอนขึ้นบน ปลายพระบาทล่างยาวสุดถึงพระชานุบน ประทับนั่งเหนือพระอาสนะบัวกระหนกกว้าง 3 ซ.ม.สูง 5.8 ซ.ม.

7. ขุนแผนฐานหมอน คล้ายๆ พิมพ์พระหัตถ์ยาว ผิดแต่ลำพระองค์ผอมเล็ก พระพักตร์เล็กกว่า ประทับนั่งเหนือฐานหมอนยาว ขนาดพอกับพิมพ์พระหัตถ์ยาว


HOME
adirek.com