พระกริ่ง

         พระกริ่งเป็นพระเครื่องอย่างหนึ่งที่ทำด้วยโลหะ ข้างในกลวง มีก้อนโลหะคลอน เขย่าดังกริ่งๆ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นพระสาวกองค์ใดพระกริ่งถือกันว่าเป็นของสูง ผู้ที่สร้างได้ มีเพียงประมุขของอาณาจักร ซึ่งเป็นสมมติเทพเท่านั้น ที่มีบุญบารมีพอที่จะสร้างได้ ความเชื่อนี้พบในจีน ทิเบต และเขมรโบราณ สำหรับประเทศไทย หลักฐานเกี่ยวกับพระกริ่งปรากฏครั้งแรกว่า เป็นเครื่องประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหมวดเครื่องพระมูรธาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปีพ.ศ. 2394
HOME
adirek.com