หลวงพ่อแพ

          นามเดิมว่า แพ บิดาชื่อ เทียน มาดารชื่อ หน่าย นามสกุล ใจมั่นคงเกิดเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ ขึ้น 9 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 ที่บ้านสวนกล้วย ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ท่านมีพี่น้องร่วมมารดา 4 คน ท่านเป็นคนสุดท้องเกิดได้ 8 เดือน มารดาก็ได้ถึงแก่กรรม นายบุญ และ นางเพียร ขำวิบูลย์ จึงรับเลี้ยงดูท่านเป็นบุตรบุญธรรมบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2463 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2469 ณ. พระอุโบสถวัดพิกุลทอง โดยมี พระมงคลทิพย์มุนี เจ้าอาวาสวัดจักวรรดิราชาวาสกรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า เขมงกโรหลวงพ่อแพถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้พัฒนาวัดพิกุลทองให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง รูปที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2474 เป็นต้นมา ท่านได้ใช้สติปัญญา ความสามารถพัฒนาวัดให้เจริญทั้งทางด้านวัตถุสิ่งก่อสร้าง ด้านการศึกษาพระปริญัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณร และเผยแผ่ธรรมปฏิบัติแก่ญาติโยมทั่วไป พัฒนาทั้งภายในวัด และสาธารณประโยชน์ให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไปHOME
adirek.com