หลวงพ่อดิ่ง
          หลวงพ่อดิ่ง อุบัติขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๔๒๐ ที่ตำบลบางวัว เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทและซาบซึ้งในรสของพระธรรม ภายหลังรับสมณศักดิ์เป็นพระครูพิบูลย์คณารักษ์ และได้มรณภาพ วันธรรมสวนะ ขณะที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมสวดปาติโมกข์ ตรงกับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ สิริอายุได้ ๗๕ ปี พรรษาที่ ๕๕


HOME
adirek.com