หลวงพ่อแช่ม

          หลวงพ่อแช่ม เดิมชื่อ แช่ม เป็นชาวจังหวัดพังงาเกิดที่บ้านบ่อแสนอำเภอทับปุดในปีพ.ศ.๒๓๗๐ต่อมาบิดามารดาได้อพยพครอบครัวหนีภัยพม่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านฉลอง เมืองภูเก็ต ตั้งแต่เล็ก บิดามารดาฝากให้เป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านเฒ่าและมาอยู่ที่วัดฉลองการบรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๙ ปี ได้บรรพชาที่วัดฉลอง

เมื่ออายุครบกำหนดก็ได้อุปสมบทอยู่ในสมณเพศเรื่อยมาหลวงพ่อแช่มได้ศึกษาวิปัสสนาธุระและคาถาอาคมจากพ่อท่านเฒ่า จนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาเป็นอย่างสูงและมีอำนาจจิต เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลอง  ชีวิตของท่านเรียบง่ายมาก จนเมื่อการกบฎของพวกอั้งยี่ใน พ.ศ. ๒๔๑๙ ที่คิดกำเริบก่อการจลาจลและจะยึดอำนาจการปกครองของภูเก็ต แต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อแช่ม ท่านสามารถปลุกขวัญและกำลังใจของประชาชนชาวภูเก็ตให้หันมารวมกำลังกันต่อต้านพวกกบฎอั้งยี่ได้สำเร็จ โดยใช้วัดฉลองเป็นที่มั่น เท่ากับท่านมีบทบาทในการช่วยรักษาเมืองภูเก็ตให้รอดพ้นจากการยึดครองของพวกอั้งยี่ได้หลวงพ่อแช่ม มรณภาพในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ รวมอายุได้ ๘๑ ปีHOME
adirek.com