พระกรุท่าเรือ

          "พระกรุท่าเรือ" นั้นจะมีพุทธศิลป์คล้ายกับพระพุทธชินราชซึ่งหนังสือบางเล่มเอาไปเขียนว่าเป็นศิลปะแบบสุโขทัย ทั้งๆที่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับเนื่องจากพระกรุวัดท่าเรือเป็นปางสมาธิแต่องค์พระพุทธชินราชเป็นแบบปางมารวิชัย และตามหลักศิลาจารึก "สุมนกูฏ" หรือ หลักศิลาเขาพระบาทใหญ่สุโขทัย กล่าวว่า พระเจ้าลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ ๒) ทรงสร้าง พระศรีศากยมุนี ไว้ที่สุโขทัยและทรงสร้างอีก ๔ องค์คือ พระพุทธชินราช, พระเหลือ, พระพุทธชินสีห์, พระศรีศาสดา ขึ้นไว้ที่พิษณุโลกเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ซึ่งครั้งนั้นพระพุทธชินราชไม่ได้มีซุ้มเรือนแก้ว ผู้ที่สร้างซุ้มเรือนแก้วคือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๕ จะเห็นได้ว่าพระกรุท่าเรือสร้างก่อนพระพุทธชินราช ๑๒๕ ปีและก่อนซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราชHOME
adirek.com