พระสมเด็จวัดระฆัง

ผู้สร้าง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามวิหาร กรุงเทพฯ โดยสร้างไปแจกไม่นับแต่เริ่มสร้างศิลปสกุลช่าง เป็นช่างหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

อายุการสร้าง

ไม่ทราบปีที่แน่นอน หากประมาณการได้ว่า สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2400องค์ประกอบพระ

เป็นพระเนื้อผง ที่มีส่วนผสมของผงปถมัง,ผงอิทธิเจ,ผงมหาราช,ผงตรีนิสิงเห,ผงพุทธคุณต่างๆ ตลอดจนถึงวัตถุมงคลต่างๆ โดยมีปูนเปลือกหอย เป็นส่วนผสมหลัก และมีน้ำมันตังอิ้ว เป็นส่วนประสารมวลสารทั้งมวลให้เข้ากัน

ลักษณะวรรณะพระ

มีเนื้อหยาบและละเอียด มีสีขาว

 

พุทธลักษณะ

เป็นพระปางสมาธินั่งประทับบนฐานสามชั้น ภายในเส้นซุ้มครอบแก้วลักษณะโดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2.2 ซม. x 3.5 ซม.ข้อมูลพิเศษ

พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงสุด สนนราคาประมาณในองค์ที่สวยสมบูรณ์ ราคาอยู่ในหลักล้าน ด้วยเหตุนี้เอง พระสมเด็จวัดระฆังจึงเป็นพระที่มีการทำปลอม ทำเลียนแบบ ทำย้อนยุค ตลอดจนวัดอื่นมีการนำรูปแบบพิมพ์พระสมเด็จไปสร้างกันภายหลังเป็นจำนวนมากที่สุดHOME
adirek.com