พระมเหศวร

          พระมเหศวร เป็นพระพิมพ์ประเภทเนื้อชินเงินมีทั้งที่เป็นเนื้อชินเงิน หรือเนื้อชินแข็ง หรือเนื้อชินกรอบ ซึ่งเป็นส่วนผสมเนื้อดีบุกมากกว่าเนื้อตะกั่ว เนื้อชินชนิดนี้จะมีลักษณะที่แข็ง นักนิยมสะสมพระเครื่องสมัยก่อนจึงเรียกชินที่ว่านี้ว่า เนื้อชินกรอบ เนื้อชินเงินชนิดนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ เมื่อมีอายุกาลที่เนิ่นนานเข้าจะเกิดปฏิกิริยากับอากาศ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เกิดสนิม จะมีลักษณะกัดกร่อนลงไปในเนื้อมากบ้างน้อยบ้าง เล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ปัจจัยปรุงแต่ง เช่น ความชื้น ความเป็นกรดของดินหรือปูนในกรุในเจดีย์ที่เรียกว่า "สนิมขุม" นอกจากนั้นแล้วยังจะเกิดรอยระเบิดแตกปริตามผิวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การระเบิดแตกปรินี้จะแตกจากภายในปะทุออกมาข้างนอก จากปรากฏการณ์ดังที่กล่าวแล้วนั้นสามารถมองเห็นอย่างเด่นชัดและมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหลักในการพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง

          พระมเหศวร บางองค์มีส่วนผสมของเนื้อตะกั่วมากกว่าเนื้อดีบุก จึงเรียกว่า "ชินอ่อน" เนื้อไม่แข็งเหมือนกับชินเงิน กระทบของแข็งจะเกิดเป็นรอยบุ๋มลึกเพราะเนื้ออ่อน สามารถที่จะโค้งงอได้เล็กน้อย นักนิยมสะสมพระเครื่องมักจะเรียกชินชนิดนี้ว่า ชินอ่อน ข้อดีของชินชนิดนี้คือจะไม่เกิดสนิมขุมหรือรอยกัดกร่อนหรือระเบิดแตกปริเหมือนเนื้อชินเงิน แต่จะเกิดสนิมไขเป็นสีนวลขาว แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ สนิมไขของพระมเหศวรที่ว่านี้จะไม่เป็นเม็ดตึงเต่งอย่างกับสนิมไขในพระเนื้อชินอ่อน หรือชินตะกั่ว แต่สนิมจะเกิดเป็นแผ่นอย่างกับสนิมไขของเทียม ถ้าใช้ไม้ทิ่มแทงสนิมไขที่ว่านี้จะค่อยๆหลุดออก แต่ถ้าทิ้งเอาไว้หรือแขวนคอพอถูกไอเหงื่อก็จะเกิดขึ้นมาอีกภายใน 3-4 วัน คล้ายกับว่ามันหยั่งรากฝั่งลึกลงไปในเนื้อเสียแล้ว แต่ถ้าเป็นสนิมไขที่ทำเทียมเวลาล้างเอาสนิมไขออกจะหลุดออกหมด และไม่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนพระมเหศวรแท้เลยHOME
adirek.com