HOME

พระนางตรา
          พระนางตรา กรุเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของภาคใต้คงจะไม่มีพระกรุไหนเกิน “นางตรา” กับ “ท่าเรือ” จึงมักมีการเอ่ยชื่อร่วมกันตลอด พระพิมพ์ที่ขุดได้จากวัดนางตราที่นิยมที่สุด ซึ่งเรียกว่า “ปกนางตรา” และ พระพิมพ์ “ผาลไถนางตรา” พระ “นางตรา” นั้นเป็นเครื่องชั้นยอดในนครศรีธรรมราชและเป็นที่ใฝ่ฝันของนัก นิยมพระเครื่อง พ่อค้า ข้าราชการ ทหารตำรวจ และประชาชนโดยทั่วไป เพราะนอก

จากจะมีลักษณะงดงามตามพุธศิลป์ของฝีมือชั้นสูงแล้วในด้านพุทธคุณก็มีครบครัน เช่น ด้านคงกระพันชาตรีด้านแคล้วคลาด ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ผู้ที่มีพระ นางตราไว้ครอบครองตามหวงแหนเพราะอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน อุบัติเหตุ ภัยอันตรายถอนพิษงู เสริมสร้างวาสนาบารมีให้
adirek.com
HOME